Skip to Content

Zelfvoorzienend zijn

Zelfvoorzienend zijn

Zelfvoorzienend zijn is iets wat je graag zou willen. Maar hoe krijg je dit voor elkaar? Op welke gebieden kan je zelfvoorzienend zijn en waarom zou je dit eigenlijk willen?

Wat is zelfvoorzienend zijn

Voordat we verder gaan is het natuurlijk handig om te weten wat zelfvoorzienend nu eigenlijk is. Op zich zegt het woord precies dat wat het is. Je kunt jezelf voorzien van de basisbehoeften die je hebt. Je hebt dus geen externe bronnen hiervoor nodig. 

Op welke gebieden kan je zelfvoorzienend zijn

Als we het hebben over zelfvoorzienend dan bedoelen we in principe dat je zelf voor je basisbehoeften kunt zorgen. Dat houdt dus in dat het hierbij gaat om eten, water en energie en eventueel nog andere essentiële middelen. Hoe ver je hierin gaat is natuurlijk helemaal aan jou. Je kunt immers ook bewust voor bepaalde gebieden kiezen waar je zelfvoorzienend zou willen zijn. 

Waarom zelfvoorzienend zijn

Rijst meteen ook de vraag waarom je zelfvoorzienend zou willen zijn. Dit kunnen meerdere redenen zijn.

  • Je wilt duurzaam leven
  • Je wilt niet afhankelijk zijn van anderen
  • Je wilt kosten besparen
  • Je vindt het een uitdaging om jezelf volledig te kunnen redden zonder de ‘hulp’ van anderen
  • Je bent op zoek naar meer verbinding met de natuur en wilt meer afstand nemen van de consumptiemaatschappij

Zelfvoorzienend zijn en water

Geen water afnemen van een bedrijf, maar zelf voor water zorgen. Dat betekent dat je zelf water zult moeten opvangen én zuiveren. Je zou regenwater kunnen opvangen welke je vervolgens zuivert om het te kunnen consumeren. Een waterput of waterbron zou ook kunnen. 

Zelfvoorzienend met eten

Voor je eigen eten zorgen hoeft niet ingewikkeld te zijn. Een eigen moestuin brengt je al heel ver. Door het eten in te maken kan je ook nog van het voedsel gebruik maken gedurende een langere periode. Een koe (maar ook bijvoorbeeld een geit) kan je van melk voorzien.

Ook nu geldt dat jij zelf bepaalt hoe ver je hierin gaan wilt. Je kunt overwegen om vegetarisch te gaan eten. Anders zal je ook dieren moeten houden voor het vlees. Of koop je dat dan toch liever in de winkel?

Energie zelf opwekken

Om een beetje ‘normaal’ te leven zal je toch echt energiebronnen moeten hebben. Zonnepanelen kunnen je helpen om zo elektriciteit op te kunnen wekken. Of een windmolen. Natuurlijk kan je ook bewust andere keuzes maken waardoor je sowieso al minder energie verbruikt en je het dus nog eenvoudiger allemaal zelf in de hand kunt houden. 

Andere gebieden zelfvoorzienend zijn

Natuurlijk kan je het allemaal nog verder doortrekken. Dan houdt het vaak wel in dat je toch op een meer alternatieve manier gaat leven. Wat helemaal prima is, trouwens! Kleding maken van de wol van je dieren, bijvoorbeeld. Zelf zalfjes maken met planten uit de tuin.

Omdat je ook dan alles zelf voorradig hebt en je dus niets hoeft af te nemen van een ander, zou je dit toch ook als zelfvoorzienend kunnen zien. Maar jezelf altijd vervoeren op eigen kracht kan ook een uitgangspunt zijn. Lopen of fietsen dus.

Een andere term die gebruikt wordt om aan te geven dat je leeft zonder hulpbronnen van buitenaf is ‘of the grid’ leven. 

Bewuster consumeren

Een logische andere stap is dat je bewuster consumeert. Ook op die gebieden waar je dan niet zelfvoorzienend bent. Zo kan je ervoor kiezen om minder te reizen en al zeker niet met het vliegtuig. Of om te stoppen met prullaria kopen en enkel dat kopen wat je echt nodig hebt. Je zou er dus een heel andere leefstijl door kunnen ontwikkelen.

Kennis en planning

Het nastreven van zelfvoorzienendheid kan een uitdaging zijn. Je kunt het heel idealistisch om een bepaalde reden doen. Maar je kunt het ook als een ‘sport’ gaan zien en het vooral een uitdaging vinden. Hoe dan ook, zelfvoorzienend zijn vraagt wel om goed denkwerk. Je zult goed moeten weten waar je mee bezig bent en dit zo moeten inplannen dat het ook werkt. 

In stapjes toepassen

Je ziet het wel zitten, maar hoe begin je met zoiets? Tenzij je een nieuw huis gaat bouwen, waarbij je direct hiermee rekening kunt houden, en je dus wel het beste meteen goed van start kunt gaan, is het anders een veel beter idee om het in stapjes te doen.

Kies bijvoorbeeld een bepaald gebied en ga daar eerst mee aan de slag. Alle kleine beetjes helpen immers. En zo kan je je goed richten op dat ene aspect. Loopt dat goed, dan pak je een volgend gebied gewoon aan.

Zelfvoorzienendheid en het milieu

Vaak zal het milieu een reden zijn om te kiezen voor zelfvoorzienend willen zijn. Maar waarom is dit dan beter voor het milieu?

  • Vermindering van de ecologische voetafdruk. Je kunt hiermee je afhankelijkheid verkleinen van externe bronnen. Externe bronnen die bijvoorbeeld fossiele brandstoffen gebruiken of goederen die vervoerd moeten worden en daarmee het milieu belasten.
  • Lagere energiebehoefte. Je wekt zelf op een natuurlijke manier energie op (zon of wind, bijvoorbeeld). Hierdoor hoef je geen gebruik te maken van fossiele brandstoffen. Het gebruik van hernieuwbare energiebronnen vermindert de uitstoot van broeikasgassen en helpt dus om klimaatverandering tegen te gaan.
  • Beperking van afval en vervuiling. Vaak zal je als zelfvoorzienend persoon kiezen voor recycling, composteren en dus hergebruik van materialen. Dit vermindert de hoeveelheid afval die wordt geproduceerd en beperkt de vervuiling van lucht, water en grond.
  • Bescherming van biodiversiteit. Je kunt zelf bewust kiezen voor biologisch tuinieren, zodat er geen schadelijke pesticiden gebruikt worden of genetisch gemodificeerde organismen. Dit draagt bij aan het behoud van de biodiversiteit en helpt de gezondheid van ecosystemen te beschermen.
  • Vergroten van je eigen bewustzijn én die van anderen. Omdat je zelf er zo mee bezig bent, zul je zelf groeien in de manier van consumeren en duurzaamheid. Maar ook je omgeving kan door jou geïnspireerd worden. 

Meer verbinding voelen

Door bewust met de natuur om te gaan kan je ook meer betrokken raken bij de natuur en meer verbinding voelen. Dit kan een mooi extra effect zijn van zelfvoorzienend leven. Maar het kan, zoals al eerder gemeld, ook juist dé reden zijn om zo te willen leven.

Terug naar de natuur, weg van de maatschappij die denkt dat de natuur in dienst van haar staat in plaats van dat we er zelf onderdeel van zijn. Respect voor de natuur, het milieu, onze planeet. En van daaruit je consumptiegedrag aanpassen. 

Wil
Laatste berichten van Wil (alles zien)

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *