Skip to Content

Visioenen: wat zijn het en komen ze uit?

Visioenen: wat zijn het en komen ze uit?

We hebben vast allemaal wel eens iets gehoord over visioenen. De één praat erover alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, terwijl het voor de ander gelijk staat aan iets heiligs. Of je vindt het klinkklare onzin. Maar wat wordt nu echt bedoeld met een visioen? Kan iedereen die krijgen? En bestaat het eigenlijk wel echt?

Wat is een visioen?

Volgens de Van Dale is een visioen “het zien van personen, zaken enz. die op een natuurlijke manier niet te zien zijn”. Hoe dat tot je komt kan verschillend zijn, maar meestal wordt de term visioenen gebruikt als je door dit ‘zien’ opeens iets te weten komt of je begrijpt wat je moet gaan doen met je leven, bijvoorbeeld.

Boodschappen vanuit de onzichtbare wereld dus. Een visioen kan iets met religie te maken hebben. Zo komen er in de Bijbel ook visioenen voor. Maar ook nu zijn er mensen die zeggen door een visioen te begrijpen wat God van ze verwacht. Toch is het niet voorbehouden aan religieuze zaken. Het kan ook puur een ‘opeens weten’ zijn wat je met je eigen leven aan moet, zonder dat het iets Goddelijks is.

Kan iedereen een visioen krijgen?

Ja, dat kan. Iedereen kan ‘van boven’ (of hoe jij het onzichtbare ook wilt noemen) iets doorkrijgen door middel van een visioen. Dit kan via ‘dromen’ gaan, maar dat hoeft niet persé. Opeens hoor je een stem, bijvoorbeeld, terwijl er niemand is. Toch weet je zeker dat het niet alleen maar een gedachte was. En die stem vertelt je iets.

Of in een droom komt heel duidelijk een beeld naar voren van wat er staat te gebeuren en wat jouw rol hierin is. Visioenen zijn heel verschillend en kunnen trouwens ook over het verleden gaan. Je zult wel open moeten staan voor dit soort dingen, anders doe je het waarschijnlijk al snel af als onzin. Hoewel mensen die dit meemaken zeggen dat het zo duidelijk echt is, dat er geen twijfel mogelijk is.

Verschil droom en visioen

Misschien heb je nu de neiging om te denken dat een droom hetzelfde is als een visioen, maar dat is niet waar. In je gewone dromen ben je vooral aan het verwerken wat er is gebeurd, of je bent erin bezig wat je graag zou willen. Een droom herinner je je vaak wazig of helemaal niet. Daar kun je jezelf wel in trainen en ook dromen kunnen je dan uiteindelijk veel vertellen. Zo kan je via dromen bijhouden er wel achter komen wat je nu zo onbewust angst aanjaagt, bijvoorbeeld.

Of wat je nu eigenlijk eens los moet laten, om maar een paar voorbeelden te geven. Bij een visioen ‘zie’ je iets via je derde oog. Dit kan, zoals gezegd, van alles zijn, maar regelmatig ben je vooral toeschouwer, terwijl je in een droom zelf aanwezig bent. Visioenen overkomen je en jij kunt er niets aan veranderen. Waarbij je een visioen kunt hebben over de toekomst, maar je kunt ook een visioen hebben over iets uit een vorig leven, bijvoorbeeld. Er wordt wel gesteld dat beiden je dingen laten verwerken, maar dat een visioen waar is (is ooit gebeurd of zal gebeuren) terwijl een droom dat niet is.

Visioenen en spiritualiteit

Dat visioenen sterk verbonden zijn met spiritualiteit mag duidelijk zijn. Ook omdat ze in de Bijbel of andere Heilige Geschriften voorkomen. Groot verschil tussen nu en met bijvoorbeeld de middeleeuwen is dat er toen veel waarde aan gehecht werd en er over gesproken werd. Tegenwoordig is men er toch wat terughoudender mee. Hoewel de spiritualiteit juist weer steeds meer opkomt en dus ook visioenen daarmee waarschijnlijk weer steeds meer omarmd zullen worden.

Visioenen oproepen

Kun je een visioen oproepen? Ja, op zich wel. Dit kan via een meditatie, een spirituele bijeenkomst, als je in een trance raakt of onder hypnose gebracht wordt. Maar ook bepaalde beelden kunnen een visioen oproepen. Er wordt wel aangeraden om dit niet zomaar zelf te doen, maar onder begeleiding van iemand die weet wat hij doet.

Is een visioen waar?

Of een visioen waar is, is vooral een kwestie van wel of niet erin geloven. De mensen die het overkomt zijn er echter zo zeker van omdat iets in wat er gebeurd is hen die zekerheid geeft. Gaat het om een voorspelling, dan is er iets waardoor je kunt bepalen of het echt was. Maar gaat het puur om een weg die je moet gaan, dan kun je je afvragen of het inderdaad echt was. Was het niet gewoon jouw eigen ideaalbeeld welke heel levendig naar voren is gekomen in een droom, bijvoorbeeld?

Uiteraard is dit niet te bewijzen en zal je vooral voor jezelf moeten afvragen of je wel of niet iets wil doen met wat jij als visioen bestempelt. Op zich maakt het dan ook eigenlijk niet eens zo heel veel uit of het wel of niet iets bovennatuurlijks was. Als jij voelt dat dit de juiste weg is die je moet gaan, is het immers prima!

Visioenen en psychiatrie

Helaas zijn er in het verleden (en waarschijnlijk komt het nog voor?) mensen ten onrechte opgenomen in psychiatrische instellingen omdat men dacht dat ze aan hallucinaties leden en werkelijk gek geworden waren. Terwijl deze mensen dingen konden waarnemen die door de gemiddelde mens nu eenmaal niet waargenomen worden. Behoorlijk heftig als je je gaven dus angstvallig voor je moest houden!

En er zijn nog steeds mensen met verhalen over bijvoorbeeld hun kindertijd dat ze zich niet durfden te laten zien omdat zij meer zagen dan de anderen. Misschien moeten we daarin elkaar eens gewoon in onze waarde laten! Wie ben ik om te bepalen of wat jij zegt wel of niet waar is? Maar dan verwacht ik dat andersom ook van jou. Iets in die richting dus. Iedereen moet vrij zijn om wel of niet in iets te geloven!

Meer informatie vind je hier.

Lees ook

Wil
Laatste berichten van Wil (alles zien)

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *