Skip to Content

Prinsjesdag; Troonrede, wat staat er in miljoenennota en wat is de rijksbegroting

Prinsjesdag; Troonrede, wat staat er in miljoenennota en wat is de rijksbegroting

Iedereen weet wel wat voor dag het is op de derde dinsdag in september: Prinsjesdag. Dit jaar (2020) valt dat op dinsdag 15 september. Prinsjesdag is de eerste dag van het nieuwe werkjaar van de regering.

De minister van Financiën, minister Hoekstra, biedt op Prinsjesdag de Miljoenennota, de Rijksbegroting en het Belastingplan aan de Tweede Kamer aan in de Ridderzaal. Maar wat betekent dit nou concreet? Wat staat er bijvoorbeeld in de Miljoenennota?

Rijksbegroting

De Rijksbegroting bestaat uit alle begrotingen van alle ministeries samen, dus hoeveel geld elk ministerie gaat krijgen en welke uitgaven ze verwachten in het nieuwe werkjaar van de regering. Jaarlijks wordt door de ministeries bekeken wat ze willen bereiken, wat ze daarvoor moeten doen en hoeveel het gaat kosten.

Nadat de Rijksbegroting op Prinsjesdag door de minister van Financiën aan de Tweede Kamer wordt aangeboden, moeten de wetsvoorstellen door de Eerste en de Tweede Kamer worden beoordeeld en worden goedgekeurd; daarna kunnen de plannen door de regering worden uitgevoerd.

Elke begroting wordt als apart wetsvoorstel beschouwd. Er kunnen door de Kamer wijzigingen worden aangebracht in de begrotingsvoorstellen. De voorstellen moeten door beide Kamers worden goedgekeurd voordat de Rijksbegroting kan worden vastgesteld.

Het geld dat door de ministeries is begroot, kan vanaf 1 januari worden uitgegeven. Soms blijkt er meer geld nodig te zijn dan verwacht, en kan er een suppletoire begroting worden opgesteld. Na het begrotingsjaar moet elk ministerie een jaarverslag opmaken. Er wordt zo in feite teruggekeken op de plannen uit de Rijksbegroting en de Miljoenennota.

Alle verslagen van alle ministeries samen noemen we het Rijksjaarverslag. Op Verantwoordingsdag wordt dit verslag samen met het Financieel Jaarverslag van het Rijk (een toelichting op het Rijksjaarverslag) aangeboden aan de Tweede Kamer.

Miljoenennota

In de Miljoenennota staan de belangrijkste plannen en keuzes van het kabinet voor het komende werkjaar van de regering. Ook staat erbij hoeveel die plannen gaan kosten. In de Miljoenennota wordt tevens de financiële en economische situatie van Nederland beschreven, evenals de verwachte ontwikkelingen op dat gebied.

De Miljoenennota is een toelichting op de Rijksbegroting, want waar moet het geld voor de plannen van de ministeries vandaan komen? Is er genoeg geld voor, of ontstaat er een tekort?

Welke effecten gaan de plannen hebben op burgers en bedrijven in Nederland? En hoe gaat het in het algemeen met de Nederlandse economie? Dit soort vragen worden in de Miljoenennota beantwoord.

Dit zijn de verwachtingen voor 2020:

 • Economische groei, al is het groeitempo lager dan de afgelopen jaren;
 • De staatsschuld daalt naar verwachting tot onder de 50 procent;
 • Het aantal banen blijft toenemen en de werkloosheid blijft laag;
 • Meer mensen krijgen een vaste baan in plaats van een flexibel contract;
 • Er wordt gewerkt aan een duurzaam Nederland en een pensioenstelsel voor de toekomst;
 • Lastenverlichting voor huishoudens zorgt ervoor dat mensen meer profiteren van de economische groei;
 • Er wordt extra geld uitgegeven aan meer betaalbare woningen, defensie en jeugdzorg;
 • De gaswinning in Groningen wordt nog sneller afgebouwd;
 • Er zal verder worden geïnvesteerd in innovatie, kennisontwikkeling en infrastructuur.

Het Belastingplan

Samen met de Rijksbegroting en de Miljoenennota wordt elk jaar op Prinsjesdag het Belastingplan voor het komende jaar aangeboden aan het parlement. In dit plan staan de plannen van het kabinet voor de belastingen in dat jaar. De belangrijkste maatregelen uit het pakket Belastingplan 2020 gaan over de volgende onderwerpen:

 • Tweeschijvenstelsel: Er gaat een vervroegde overgang plaatsvinden van het drieschijvenstelsel naar het tweeschijvenstelsel. In 2019 betaalde je nog 36,65% belasting over een inkomen tot 20.711 euro, 38,10% over een inkomen tussen 20.712 en 68.507 euro, en 51,75% belasting over een inkomen boven de 68.507 euro per jaar. In 2020 blijven er nog maar twee schijven over, waarbij je 37,35% inkomstenbelasting betaalt over een jaarinkomen van maximaal 68.507 euro, en 49,50% belasting over een inkomen boven 68.507 euro. Dat betekent dat mensen met een laag inkomen iets meer belasting gaan betalen, en dat voor mensen met een modaal of hoog inkomen het belastingpercentage iets omlaag gaat.
 • Algemene heffingskorting: dit is een korting op de inkomstenbelasting. In 2020 en 2021 wordt de algemene heffingskorting extra verhoogd, waardoor mensen met een inkomen tot 68.507 euro een hoger besteedbaar inkomen zullen hebben.
 • Arbeidskorting: ook de arbeidskorting wordt extra verhoogd. Vooral mensen met een inkomen tussen de 20.000 en 35.000 euro zullen netto meer overhouden van het extra inkomen als ze meer gaan werken.
 • Energiebelasting: deze gaat vanaf 2020 omlaag. De belasting op aardgas wordt echter verhoogd. Het kabinet wil met deze maatregelen duurzaam energiegebruik stimuleren.
 • Belasting elektrische auto’s: het kabinet wil elektrische auto’s voor iedereen aantrekkelijk en betaalbaar maken. Voor een elektrische auto hoef je tot 2025 geen motorrijtuigenbelasting te betalen, en ook geen aanschafbelasting. De accijns op diesel gaat omhoog om de kosten te dekken van de maatregelen voor een beter klimaat.
 • Btw digitale uitgaven: de btw voor e-books en online kranten en tijdschriften is sinds 1 januari 2020 omlaag gegaan van 21% naar 9%.
 • Vrijwilligersvergoeding: over deze vergoeding hoeft geen belasting of sociale premies te worden betaald. In 2019 steeg de vergoeding van 150 naar 170 euro per maand, met een maximum van 1700 euro per jaar. Waarschijnlijk gaat de vergoeding in 2021 omhoog naar maximaal 1800 euro per jaar.
 • Accijns sigaretten en shag: per 1 april 2020 is de accijns op sigaretten hoger geworden. Ook in 2021 zal de accijns op sigaretten en shag omhoog gaan.
 • Post Belastingdienst: de Belastingdienst stuurt veel post zowel digitaal als op papier. Mensen kunnen binnenkort aangeven of ze hun post liever op papier of digitaal willen ontvangen, zodat de Belastingdienst niet onnodig veel berichten dubbel verstuurd, wat natuurlijk kostbaar is.

De rijksbegroting vind je hier.

Troonrede

De Troonrede is een tekst die de Koning jaarlijks op Prinsjesdag voorleest. Veel ministers doen een bijdrage voor de voorlopige tekst van de Troonrede, en de minister-president stelt op basis hiervan een voorlopige versie van de Troonrede op. De uiteindelijke tekst van de Troonrede wordt door de ministerraad vastgesteld. De tekst wordt ook besproken met de koning, die de tekst op Prinsjesdag zal voorlezen.

De Troonrede bestaat uit beschouwingen over wat er in de afgelopen periode in Nederland en elders in de wereld is voorgevallen, en aankondigingen van de plannen en maatregelen op het gebied van wetgeving en bestuur voor het komende jaar.

Jisca van de Kerkhof

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *