Skip to Content

Polygamie in Nederland

Polygamie in Nederland

Polygamie is in Nederland verboden. Wat houdt polygamie in? Is het overal verboden? Hoe wordt er mee omgegaan als iemand in het buitenland wel meer keer is getrouwd? Waarom is het eigenlijk verboden?

Wat is polygamie?

Polygamie wil zeggen dat je een huwelijk sluit met meer dan 1 persoon. Het meest voorkomend is dat een man meerdere vrouwen heeft. Maar het zou dus ook een vrouw met meerdere mannen kunnen zijn.

Een huwelijk tussen 2 mensen is een monogaam huwelijk en is dus in ons land de enige vorm van huwelijk die toegestaan is. Dit kan zowel tussen man en vrouw zijn, maar het kan ook gaan om mensen van hetzelfde geslacht. Het kan hierbij trouwens ook gaan over een geregistreerd partnerschap.

Polygamie is in Nederland verboden

Zoals dus al aangegeven mag een huwelijk tussen meerdere personen niet in ons land. Als iemand dit toch probeert te doen, dan is deze persoon zelfs strafbaar. Dit heeft ook meteen gevolgen voor religieuze huwelijken in ons land.

Volgens de Islam bijvoorbeeld, mag een man meerdere vrouwen hebben. Maar een religieus huwelijk mag pas gesloten worden na het burgerlijk huwelijk. Omdat dit dus maar 1 keer kan, kan je ook maar 1 keer religieus trouwen. Uitwijken hiervoor naar het buitenland, naar landen waar het wel mag, heeft geen zin als je toch in Nederland blijft wonen. Het tweede huwelijk zal namelijk niet worden erkend. 

Meerdere partners hebben

Wil dat dan ook zeggen dat je geen relatie met bijvoorbeeld twee personen zou mogen hebben? In Nederland mag dat dus wel. Je kunt alleen niet deze polyrelatie bezegelen met een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Maar met elkaar een samenlevingscontract afsluiten mag dan weer wel.

Het is even opletten want wat er normaal gesproken als standaard is vastgelegd door een huwelijk, moet je nu zelf duidelijk vermelden in het contract. Eventuele kinderen zijn niet automatisch de kinderen van hun vader… ook de erfenis zal goed vastgelegd moeten worden, sociale zekerheid, hoe het met de woning zit qua bezit en hoe verder als er iets gebeurt. Kortom: er komt heel veel bij kijken want dit lijstje is bij lange na niet compleet. 

Waarom wel samenwonen, maar niet trouwen?

Eigenlijk kan je je afvragen waarom trouwen niet mag, maar een samenlevingscontract dus wel? Of anders gezegd: een relatie tussen meerdere mensen is dus niet verboden, dus waarom zou je dan niet ook met elkaar mogen trouwen? Is dat nog wel van deze tijd, nu we zo open staan naar andere relaties en gezinssamenstellingen dan de traditionele vorm? 

Waarom is polygamie verboden?

Eén van de redenen om polygamie te verbieden en waarom de regels (volgens de Volkskrant) steeds strenger worden, is het willen tegengaan van dwanghuwelijken. Vrouwen die gedwongen worden om te trouwen met een man vanuit religieus oogpunt moeten beschermd worden, is de opvatting.

Over het algemeen genomen zal het om een man met meerdere vrouwen gaan, waarbij de vrouwen vaak worden onderdrukt. 

Huwelijksdwang kent meerdere vormen

Niet alleen polygamie kan vallen onder huwelijksdwang. Er zijn nog meer vormen die door de overheid gemonitord worden om zo deze huwelijksdwang te kunnen voorkomen. Om dezelfde reden is er dus een verbod op kindhuwelijken (trouwen met iemand onder de 18 jaar) én ook het huwelijk tussen volle neven en nichten of andere familieleden die heel dichtbij zitten. Bijvoorbeeld een oom met zijn nichtje.

Deze familiehuwelijken (om het maar even zo te noemen) kan trouwens wel, maar enkel onder ede. Dit soort huwelijken kunnen alleen voltrokken worden als beide partners een beëdigde verklaring afgeeft dat ze uit vrije wil met de ander trouwen. Of je het daarmee helemaal voorkomt, is natuurlijk de vraag. Want wat doet iemand als hij of zij bedreigd wordt dat er gevolgen zijn als ze die verklaring niet afgeeft? 

Strafrechtelijk vervolgd

Iemand die zich schuldig maakt aan huwelijksdwang kan 2 jaar gevangenisstraf krijgen. Dit gebeurt ook als een Nederlander dit in het buitenland doet! Zelfs als dit in het betreffende land wel mag. Vreemdelingen die in ons land verblijven met een vaste woon- of verblijfplaats wacht hetzelfde lot. 

Als een slachtoffer de leeftijd van 18 of ouder heeft, dan kan hij of zij nog zes jaar aangifte doen. Daarna is er sprake van verjaring. Is een persoon dus nog jonger tijdens het voltrekken van het huwelijk, dan gaat die verjaringstermijn pas in na haar 18e. Dit geeft extra tijd om na te denken wat ze (of hij natuurlijk) ermee wil doen. 

Om de gedwongen persoon te beschermen kan de dader in voorlopige hechtenis genomen worden.

Polyamorie

Verliefd zijn op twee mensen en daar iets mee doen is heel simpel uitgelegd wat polyamorie inhoudt. Als jullie alle drie dit zo voelen, zou er natuurlijk een wens kunnen ontstaan om ook met elkaar een gezin te vormen.

We staan op zich steeds meer open voor dit soort gezinsverbanden. Dat een dergelijke relatie heel andere uitdagingen met zich mee kan brengen, spreekt voor zich. Overigens kan het ook zo zijn dat één van de twee verliefd wordt op een ander en dat de eerste partner het oké vindt dat die ook een liefdesrelatie met elkaar hebben. 

Niet trouwen, maar samenwonen kan dus wel

Jullie hebben met meerdere mensen een relatie en willen dit graag bezegelen met iets officieels. Trouwen of een geregistreerd partnerschap kan dus niet. Maar officieel een samenlevingscontract afsluiten wel. Je kunt hier bijvoorbeeld in vastleggen:

  • De verdeling van de bezittingen (niet leuk, maar wel belangrijk mocht er toch iets fout gaan in de relatie)
  • Erfeniszaken
  • Geldzaken, zoals de verdeling van de bankrekeningen
  • Verdeling van de kosten
  • Als er kinderen zijn, hoe deze verzorging geregeld wordt 

Zoals aangegeven moet je er bij zwangerschappen ook rekening mee houden dat het kind niet automatisch het kind van je partner(s) is! Ook dit zal dus nog geregeld moeten worden! Schakel dan ook een notaris in, die jullie hierbij goed kan begeleiden! Hij of zij zal jullie vast ook kunnen wijzen op de zaken die jullie beter nog meer kunnen vastleggen in jullie contract.

Wil

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *