Skip to Content

Partner werkloos: wat nu?

Partner werkloos: wat nu?

Het zal je maar gebeuren, je hebt een stabiele relatie, twee jonge kinderen en beiden een negen-tot-vijf kantoorbaantje. Oma past één dag per week op en de andere vier dagen zitten beide kinderen op de kinderopvang. Jullie hebben samen net alles op orde, het schema werkt in huis en iedereen weet waar ze aan toe zijn… En dan valt de bom. Je raakt je baan kwijt en bent werkloos. Wat nu?

Het is een nare situatie voor veel koppels in Nederland. Jullie huishouden gaat van modale tweeverdieners, naar een éénverdiener, zoals de overheid het noemt. En eenverdieners staan onder ontzettend veel druk. Ondanks dat bedrijven schreeuwen om nieuwe werknemers, kan het zijn dat je het even niet meer ziet zitten om te solliciteren. Of dat je de moed niet meer hebt eenzelfde baan te kunnen vinden, door bijvoorbeeld naderend pensioen.

Wat moet je nu regelen?

Uitkering

Nederland kent verscheidene soorten uitkering als je werkloos bent. De twee soorten uitkering die bij deze casus het meest van toepassing zijn, zijn de WW-werkloosheidsuitkering en de Bijstandsuitkering.

De werkloosheidsuitkering

De werkloosheidsuitkering, of beter bekend: WW-uitkering. Deze uitkering is een tijdelijke uitkering die bestaat om het verlies van inkomen tussen twee banen op te vangen. De hoogte wordt uitgerekend aan de hand van het verloren inkomen (zowel gedeeltelijk inkomen, als volledig inkomen).

Werkloosheidsuitkering (WW-uitkering)

Er bestaat een stappenplan voor het aanvragen van de WW-uitkering. Deze is terug te vinden op de website van het UWV maar ik zal hem ook hier benoemen:

 1. Vanaf de week voorafgaand aan de werkloosheid, kun je een WW-uitkering aanvragenop de website van het UWV, aan de hand van je DigiD.
 2. Controleer altijd de gegevens over je arbeidsverleden.
 3. De website van het UWV kent een rekenhulp, waarmee je zelf ook de hoogte en de duur van je WW-uitkering kunt berekenen.
 4. Begin direct met zoeken naar ander werk. Het UWV gaat je hier naar vragen. Plaats ook je CV op Werk.nl
 5. Zorg ervoor dat je t.a.t. op de hoogte bent over je plichten. Deze vind je op de website van het UWV.

Binnen vier weken na aanvraag ontvang je een brief via Mijn UWV. Hierin staat of je de WW-uitkering krijgt, hoe hoog het zal zijn en hoelang de uitkering duurt. Dit is volledig gebaseerd op je arbeidsverleden. Hoe meer je hebt gewerkt, hoe langer je recht hebt op WW-uitkering.

De bijstandsuitkering

Als je geen recht hebt op bovenstaande WW-uitkering, doordat je bijvoorbeeld niet genoeg arbeidsverleden hebt, dan kun je de bijstandsuitkering aanvragen. Dit gaat via de gemeente. Hoe dit precies te werk gaat, verschilt per gemeente. Je kunt de aanvraag zowel online doen (via werk.nl) als bij de gemeente zelf. De gemeente bepaalt of je een bijstandsuitkering krijgt als je werkloos bent. Vaak kan het ook zo zijn dat ze hier extra voorwaarden aanstellen.

Wel zijn er een aantal landelijke voorwaarden voor de bijstandsuitkering:

 1. Het gezamenlijke inkomen van jou en je toeslagpartner moet lager zijn dan het sociaal minimum;
 2. Het gezamenlijk vermogen (denk aan spaargeld) mag niet te hoog zijn.

(Voor het nakijken van het maximaal vermogen kun je op deze website van de rijksoverheid kijken.)

Ook moet je uiteraard rechtmatig in Nederland wonen, ouder zijn dan achttien jaar en niet in de gevangenis zitten. In de periode dat je bijstandsuitkering krijgt, wordt je door de gemeente begeleidt tijdens het zoeken naar een passende baan. Je bent verplicht om te solliciteren en deze sollicitaties worden gecontroleerd en begeleidt.

Toeslagen

Geef bij werkloosheid zo spoedig mogelijk de wijziging in je inkomen door op toeslagen.nl. Het mindere inkomen heeft namelijk extreem veel gevolgen op de toeslagen die je krijgt.

De mogelijke toeslagen in Nederland zijn:

 • Zorgtoeslag;
 • Huurtoeslag;
 • Kind gebonden budget;
 • Kinderopvang toeslag.

Ieder van deze toeslagen kent twee maximum inkomens. De eerste is voor eenverdieners, de tweede is voor mensen met een toeslagpartner, ofwel tweeverdieners.

Bijvoorbeeld: Om recht te hebben op zorgtoeslag, mag het inkomen van een huishouden met één verdiener maximaal €31.998 zijn. Indien de toeslagpartner ook een inkomen kent, is dit €40.944 per jaar. Verdienen jullie meer, dan vervalt jullie recht op zorgtoeslag.

Stel, je partner verdient €30.000 bruto per jaar en jij €15.000. Samen verdienen jullie te veel om recht te krijgen op zorgtoeslag. Maar als jouw inkomen komt te vervallen, hebben jullie wél weer recht op zorgtoeslag. Geef dit dus direct door. Alle steun helpt.

Let op: zorg er voor dat je direct je inkomenswijziging doorgeeft, zodra je weer aan het werk gaat. Dit scheelt veel gedoe en drama met terugbetalingen van beschikkingen van te veel ontvangen toeslag. Zelf heb ik nog beschikkingen ontvangen anderhalf jaar nadat mijn partner weer aan het werk begon en dit terwijl wij het direct hebben doorgegeven. Blijf altijd eerlijk naar de belastingdienst: zo voorkom je veel gedoe.

Zodra je je nieuwe (gezamenlijke) inkomen hebt doorgegeven op de website, berekent de overheid direct alle toeslagen die je reeds ontvangt. Je hoeft de verandering niet vier keer door te geven.

Belastingen

Ook de voorlopige aanslag wijzigt. De voorlopige aanslag is een bericht waarin staat hoeveel belasting je maandelijks moet betalen, of terugkrijgt. Bij wijziging in inkomen, verandert deze aanslag.

Je wijzigt dit zelf in vier stappen.

 1. Bereidt goed je gegevens voor. Wat is je DigiD, je BSN en je IBAN? Zorg ervoor dat je je inkomensgegevens (en deze van je partner) klaar hebt liggen en de exacte getallen van je eigen vermogen. Wat is de WOZ-waarde van je huis?
 2. Login op Mijn Belastingdienst. Hier wijzig je de voorlopige aanslag, of wijzig je de maandelijkse teruggaaf of betaling.
 3. Via deze plek vul je de gegevens in. De website begeleidt je door een aantal vragen. Als je wilt pauzeren, klik je op ‘Opslaan en afsluiten’. Alle vorige vragen zullen worden bewaard.
 4. Onderteken het document en verzend het.

Voor meer informatie verwijs ik je graag naar de website van de belastingdienst.

Alimentatie

Ook de kinder- en partneralimentaties worden herbekeken. Krijg of betaal je kinder- of partneralimentatie, dan kan het zijn dat je andere afspraken wilt maken bij een daling in inkomen. Het is de bedoeling dat je dit zelf met je (ex)partner regelt. Komen jullie er niet uit, dan kun je een rechter vragen om een aanpassing van de kinderalimentatie, of een mediator (of advocaat) bij het geschil in partneralimentatie.

Bij het verlies aan inkomen ontstaan stress en spanningen in de thuissituatie. Zorg ervoor dat je de officiële zaakjes goed op orde hebt, zodat je daarna met gerust hart kunt solliciteren naar een nieuwe baan. Of misschien komen jij en je partner er wel achter dat een éénverdiener prima werkt en jij je kunt focussen op je passies van vroeger.

Begin je eigen bakkersworkshop, of schrijf eindelijk die autobiografie waar je het al jaren over hebt. Bij iedere gesloten deur, gaat een ander open. Sta niet stil, maar blijf in beweging. Zo kom je altijd verder in het leven.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *