Skip to Content

De paaskaars: een symbool van het licht

De paaskaars: een symbool van het licht

De paaskaars is een belangrijk symbool in de katholieke en protestantse kerk. Het is een grote kaars die wordt aangestoken tijdens de paaswake op de avond voor Pasen en blijft branden tot aan Pinksteren. De kaars symboliseert het licht van Christus en herinnert ons eraan dat Jezus is opgestaan uit de dood.

Geschiedenis van de paaskaars

Het gebruik van de paaskaars gaat terug tot de vroege christelijke kerk. In de vierde eeuw werd de paaswake voor het eerst gehouden en werd er een kaars aangestoken om het licht van Christus te symboliseren. In de Middeleeuwen werd de paaskaars steeds groter en imposanter en kreeg het ook een symbolische betekenis als symbool van het licht van Christus.

Betekenis van de paaskaars

De paaskaars heeft een rijke symboliek en betekenis. Allereerst symboliseert de kaars het licht van Christus, dat de duisternis overwint en ons de weg wijst. Het licht van de kaars staat ook symbool voor de verrijzenis van Jezus, die uit de dood is opgestaan en ons het eeuwige leven heeft gebracht.

Daarnaast heeft de kaars ook een liturgische betekenis. Tijdens de paaswake wordt de paaskaars aangestoken en vervolgens in de kerk geplaatst. De kaars wordt vervolgens gebruikt om andere kaarsen aan te steken, zoals de doopkaarsen, de vormselkaarsen en de uitvaartkaarsen. Zo symboliseert de paaskaars ook de verbondenheid tussen alle gelovigen.

Symbolen van de paaskaars

De paaskaars is vaak een grote, witte kaars van ongeveer een meter hoog. Op de kaars staat vaak het jaar van Pasen en het symbool van het alfa en omega, dat verwijst naar de woorden van Jezus: “Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde”. Daarnaast kunnen er ook andere symbolen op de kaars staan, zoals een kruis, een duif, een vis of de vijfpuntige ster van Bethlehem.

Het ontwerp van de paaskaars kan per kerk verschillen en soms wordt de kaars ook versierd met bloemen, linten of andere decoraties.

De paaskaars in de katholieke kerk

In de katholieke kerk speelt de paaskaars een belangrijke rol tijdens de paaswake en de liturgische vieringen in de weken na Pasen. De kaars wordt beschouwd als symbool van het licht van Christus en is daarom een belangrijk liturgisch object.

Wanneer brandt de paaskaars?

De paaskaars wordt tijdens de paaswake aangestoken, die wordt gehouden op de avond voor Pasen. De paaswake is de belangrijkste viering in de katholieke kerk en markeert het begin van de paastijd. Na de paaswake blijft de paaskaars gedurende vijftig dagen branden, tot aan Pinksteren. Tijdens de paasdagen wordt de kaars gebruikt tijdens de liturgie.

Naast het liturgische gebruik wordt de paaskaars ook vaak gebruikt als symbool van het geloof. De kaars kan bijvoorbeeld worden aangestoken tijdens gebedsmomenten thuis of op een speciale plek in de kamer. Ook wordt de kaars vaak aangestoken bij bijzondere gelegenheden, zoals een doop, een vormsel of een huwelijk als de doopkaars hieraan wordt ontstoken.

De paaskaars en duurzaamheid

Naast de symbolische betekenis heeft de paaskaars ook een praktisch aspect: het materiaal waarvan de kaars is gemaakt. Veel kerken kiezen ervoor om duurzame paaskaarsen te gebruiken, gemaakt van natuurlijke materialen zoals bijenwas of sojawas. Deze kaarsen zijn niet alleen beter voor het milieu, maar branden ook langer en geven een betere geur af.

Daarnaast wordt er bij het ontwerp van de paaskaars ook steeds meer rekening gehouden met duurzaamheid. Zo worden er bijvoorbeeld minder kunststoffen gebruikt bij de decoratie van de kaars en wordt er vaker gekozen voor lokale bloemen en planten.

De paaskaarsstandaard

De paaskaars wordt geplaatst in een paaskaarsstandaard, een speciale kaarsenhouder die vaak een prominente plaats heeft in de kerk. De paaskaarsstandaard kan verschillende vormen hebben, afhankelijk van de traditie en de stijl van de kerk. Sommige paaskaarsstandaarden zijn heel eenvoudig en strak vormgegeven, terwijl andere juist heel uitbundig versierd zijn.

Naast de paaskaars wordt er in sommige katholieke kerken ook een ambachtelijke kaars gebrand, die gedurende het hele jaar brandt en wordt aangestoken bij speciale gelegenheden zoals doopvieringen, huwelijken en uitvaarten. Deze kaars staat bekend als de ‘eeuwige vlam’ en symboliseert de voortdurende aanwezigheid van Christus in de kerk en in het leven van gelovigen.

Conclusie

De paaskaars is een belangrijk symbool in de katholieke en protestantse kerk. Het licht van de kaars symboliseert het licht van Christus en herinnert ons eraan dat Jezus is opgestaan uit de dood. Naast de symbolische betekenis heeft de paaskaars ook een praktisch aspect: het materiaal waarvan de kaars is gemaakt en het ontwerp worden steeds duurzamer.

De paaskaars is een mooie manier om het geloof te symboliseren en te vieren, zowel in de kerk als thuis. Het ontwerp van de kaars kan per kerk verschillen, maar de symboliek blijft hetzelfde: het licht van Christus dat ons de weg wijst en ons verbindt als gelovigen.

Linda van Aken

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *