Skip to Content

Numerologie & kabbala; geboortegetal berekenen en betekenisnaam en geboortedatum

Numerologie & kabbala; geboortegetal berekenen en betekenisnaam en geboortedatum

Numerologie is een pseudowetenschap (volgens de wetenschappers onder ons), die zich bezighoudt met de symbolische aspecten van getallen. Maar het gaat verder dan dat alleen. Waar gaat het allemaal over? Waarvoor wordt het gebruikt en moet je dit nu wel of niet geloven? En wie houden zich bezig met numerologie?

Wat is numerologie?

Numerologie betekent letterlijk ‘kennis der getallen’. Hierbij gaat het vooral om de esoterische waarde van getallen. Bij numerologie wordt er uitgegaan van een versleuteld symbool van verborgen kennis die de getallen bevatten. Door getallen volgens bepaalde patronen te coderen en decoderen, worden boodschappen helder gemaakt. Hierbij gaat het dus, zoals gezegd, om esoterische dingen.

De bekende Pythagoras, die je vast nog wel kent van je wiskundelessen op de middelbare school, heeft gezegd dat alle dingen numeriek kunnen worden uitgedrukt. Deze zienswijze wort door numerologen dan ook gehanteerd. Overigens wordt numerologie al eeuwenlang gebruikt.

Voorbeelden van numerologie

Er zijn meerdere esoterische vormen die hun kennis delen of krijgen via numerologie. Hierbij kun je denken aan de tarot, gemetria en astrologie.

Waar komt numerologie vandaan?

Numerologie wordt al eeuwenlang gebruikt bij veel culturen en overtuigingen. Het kwam o.a. al voor in Babylonië, bij vroegchristelijke mystici (ook in de bijbel hebben getallen trouwens bepaalde waardes), het occultisme, de Kabbala (Joodse mystiek) en de Indische Veda’s. Het is dus niet toe te wijzen aan 1 denkwijze. Het toedienen van een waarde aan een getal komt, zoals hier al eerder gezegd, dus ook voor in de Bijbel en in de Joodse traditie. Niet vreemd, omdat het Christendom natuurlijk is ontstaan vanuit het Jodendom. Getallen als 3, 7 en bijvoorbeeld 40 komen regelmatig voor in de Bijbel.

Maar je kunt er nog veel meer getallen uithalen met een bepaalde betekenis. Overigens wordt er gedacht dat de getallensymboliek nog veel verder teruggaat, namelijk tot in het Stenen Tijdperk! In de meeste culturen komt er wel een vorm van getallensymboliek voor. Numerologen koppelen alleen hier ook een occulte waarde aan. Dat hoeft niet altijd van toepassing te zijn bij getallensymboliek. Getallensymboliek of numerologie komt trouwens ook in boeken voor. Denk alleen al aan Harry Potter.

Bijgeloof en getallen

Er bestaat ook bijgeloof rondom getallen. Hier zou je dus wel een bepaalde occulte benadering in kunnen zien. De meest bekende hier is waarschijnlijk wel nummer 13. Veel mensen voelen zich toch niet prettig om in kamer 13 te moeten slapen. Veel hotels hebben dat nummer dus gewoon helemaal niet. Of neem vrijdag de dertiende. Ook daarvan krijgen veel mensen de kriebels. Maar het kan ook andersom. Zo hebben we ook ‘Al het goede komt in drieën’. Drie staat voor volmaaktheid, wat dan ook zo is in de bijbel. En wie heeft er niet een eigen geluksgetal?

Meerdere systemen

Overigens zijn er meerdere systemen die gebruikt worden door numerologen. De drie meest bekende zijn de Hebreeuwse (heeft te maken met de Tarot), het Pythagorese (daar is Pythagoras weer) en het Universele systeem.

Wat kun je met numerologie?

De reden om met nummers aan de slag te gaan kan heel verschillend zijn. Zo wordt er bijvoorbeeld gedacht dat het universum je op deze manier boodschappen door wil geven, denkt men voorspellingen te kunnen doen of iemand karakter te kunnen bepalen. Daarnaast worden getallen ook puur als symboliek gebruikt in verhalen. Daarmee krijgt een verhaal een extra boodschap, zeg maar, zonder dat het zo expliciet genoemd wordt. Bijvoorbeeld in India schijnt dat het ook wordt toegepast bij heilige architectuur. Elke afmeting wordt gecontroleerd om te kijken of er symboliek schuilt achter deze berekeningen. Hiermee zou kunnen worden afgeleid of er door goden of godinnen iets bekend gemaakt wordt en daarmee: of de bewoners geluk of ongeluk te wachten staat.

Voorbeelden van numerologie

Numerologie is dus best een breed begrip. Zo wordt er in bepaalde kringen vanuit gegaan dat je geboortedatum iets over je zegt, kan je naam in nummers omgezet worden, maar hebben ook de dubbele cijfers die je waarneemt een boodschap. Dit is nog maar een kleine greep, maar deze drie voorbeelden lichten we even toe.

Geboortedatum

Bij je geboorte ‘ontvang’ je twee bijzondere getallen, die iets over jou zeggen. Vergelijk het maar met astrologie, waarbij je sterrenbeeld ook iets over je zegt. Stel je bent 3 mei 1990 geboren, dan tel je alle cijfers los van elkaar op. Dus 3 + 5 + 1 + 9 + 9 + 0 = 27. Je telt deze ook weer op = 9. Jouw geboortegetal zou dan 9 zijn. Natuurlijk zegt dat nog niks. Dan moet je wel weten waar alle getallen dan weer voor staan. Er zijn handige sites die jouw geboortegetal al voor je uitrekenen, en je vertellen wat het inhoudt.

Je naamsgetal berekenen

Dit doe je eigenlijk op dezelfde manier, alleen moet je dus eerst je naam omzetten in cijfers. Dit doe je aan de hand van dit schema:

123456789
abcdefghi
jklmnopqr
stuvwxyz 

Je neemt je volledige naam en zet deze om in cijfers. Dus bij, bijvoorbeeld, Elise Vis, zou je 5 +3 + 9 +1 + 5 + 4 + 9 + 1 = 37 = 10 =1 zijn. Elk naamgetal heeft dan weer zijn eigen betekenis. Overigens ga je niet verder met rekenen als je uitkomt op 11, 22 of 33. Deze hebben hun eigen betekenis!

Het waarnemen van dubbele getallen

Valt het je op dat je steeds dezelfde dubbele getallen ziet? Vanuit de numerologie (of een deel van deze mensen) zou dit een boodschap vanuit het universum kunnen zijn. Waarbij alle dubbele getallen weer voor iets anders staat. Een site die je hier meer over vertelt is dubbele-getallen.nl. Hier kun je ook zien waar het voor staat.

Bestaat numerologie echt?

Zoals bij veel esoterische zaken gaat het hierbij om dingen waarin men gelooft dat het klopt. Volgens de wetenschap worden er dus aannames gemaakt op eigen inzichten, die niet te verklaren of te bewijzen zijn. Aan de andere kant kun je natuurlijk ook zeggen dat het ook niet bewezen is dat het niet klopt. Zoals bij alles zullen er voor- en tegenstanders van zijn. Maar nee, numerologie is niet bewezen waar. Of het daarom dus onzin is? Het is aan jou zelf om daar een standpunt over in te nemen…

Meer informatie vind je hier.

Lees ook

Wil
Laatste berichten van Wil (alles zien)

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *