Skip to Content

Kindgebonden budget; wanneer heb ik daar recht op en wat zijn de voorwaarden

Kindgebonden budget; wanneer heb ik daar recht op en wat zijn de voorwaarden

Als je kinderen hebt onder de 18 jaar, zou je wel eens recht kunnen hebben op kindgebonden budget. Dat is een bijdrage in de kosten voor je kinderen van de Belastingdienst. Dit is niet hetzelfde als kinderbijslag; iedereen met kinderen onder de 18 jaar heeft namelijk recht op kinderbijslag, maar niet iedereen krijgt daarnaast ook kindgebonden budget.

Er zijn een aantal belangrijke voorwaarden verbonden aan het krijgen van kindgebonden budget. Meestal krijg je het vanzelf van de Belastingdienst maandelijks uitgekeerd als je ook al andere toeslagen ontvangt en nadat de geboorte van je kind is doorgegeven aan de gemeente.

Als je het kindgebonden budget niet vanzelf krijgt, maar denkt hier wel recht op te hebben, dan kun je het via de website van de Belastingdienst eenvoudig zelf aanvragen.

Wat is een kindgebonden budget?

Het kindgebonden budget is een toeslag vanuit de overheid. Deze is inkomensafhankelijk en niet iedereen kan hier dus aanspraak op maken. Zo moet je uiteraard kinderen hebben onder de 18 jaar, kinderbijslag krijgen en je inkomen moet onder een bepaald bedrag liggen.

In principe zul je zelf van de belastingdienst te horen krijgen dat je recht hebt op een kindgebonden budget.

Toch kun je dit wel beter even in de gaten houden, want ook de belastingdienst maakt fouten! Denk je toch recht te hebben op een kindgebonden budget, dan kun je deze aanvragen via de Toeslagensite van de belastingdienst. Je kunt dit alleen doen als ook de kinderbijslag op jouw naam staat.

Hoogte bedragen berekenen bij een kindgebonden budget

Welk bedrag jij zou moeten ontvangen, kun je bekijken op de site van de belastingdienst. Allereerst zul je moeten weten of je aan alle voorwaarden voldoet. Is dit zo, dan kun je op de eerder vermelde site van de belastingdienst een proefberekening maken op welke toeslagen je recht hebt.

Woon je in het buitenland, dan is deze proefberekening niet voor jou van toepassing. Het enige wat je moet weten zijn de toetsbare inkomens van jou en je eventuele partner en uiteraard de leeftijd van je kind. Daarnaast wordt de hoogte van jullie gezamenlijke vermogen gevraagd.

Wanneer wordt het kindgebonden budget uitbetaald?

Iedere maand rond de 20e wordt het bedrag uitgekeerd.

Verhoging kindgebonden budget in 2021

In 2021 ging het kindgebonden budget omhoog voor gezinnen met 3 of meer kinderen. Het maximale bedrag wat dan vanaf het derde kind wordt betaald is €919 per jaar. Dit was €297.

Wanneer heb je recht op het kindgebonden budget op basis van inkomensgrens?

Om in aanmerking te komen voor kindgebonden budget, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Heb je een toeslagpartner? Dan moet je ook rekening houden met zijn of haar inkomen en vermogen. Dit zijn de voorwaarden:

  • Je hebt één of meer kinderen met een leeftijd onder de 18 jaar. Zodra het kind 12 of 16 wordt, stijgt het kindgebonden budget vanwege de hogere schoolkosten.
  • Je ontvangt kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), of je onderhoudt het kind in grote mate. Dat betekent dat je bijdraagt in de kosten voor het levensonderhoud van je kind met minimaal 433 euro per kwartaal (deze norm was voor 2020).
  • Je inkomen is niet te hoog. Ook het inkomen van je eventuele toeslagpartner moet worden meegerekend.
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of bent in ieder geval legaal woonachtig in Nederland.
  • Je vermogen (alle bezittingen behalve de auto en de woning: spaargeld, aandelen, vakantiehuis, etc.) is niet te hoog. Ook het vermogen van je eventuele toeslagpartner moet worden meegerekend. Heb je een toeslagpartner? Dan mocht het gezamenlijke vermogen in 2021 maximaal 149.819 euro zijn om in aanmerking te komen voor kindgebonden budget. Als alleenstaande ouder is dat bedrag maximaal 118.479 euro.

Je kunt op de website van de Belastingdienst eenvoudig een proefberekening maken. Je kiest dan het jaar waarvoor je de proefberekening wilt maken en vinkt ‘kindgebonden budget’ aan. Daarna vul jij je geboortedatum in en moet je aangeven of je een toeslagpartner hebt. Vervolgens vul je het aantal kinderen in dat jonger is dan 18 jaar, gevolgd door je inkomen.

Als je een toeslagpartner hebt, moet zijn of haar inkomen ook worden ingevuld. Ook het geboortejaar van de kinderen wordt gevraagd, omdat de hoogte van het kindgebonden budget ook afhankelijk is van de leeftijd van het kind. Zo stijgt het bedrag aan kindgebonden budget als het kind 12 of 16 jaar wordt.

Ook moet je aangeven of je voor deze kinderen kinderbijslag ontvangt. Je hebt namelijk alleen recht op kindgebonden budget als jij de ouder bent die de kinderbijslag ontvangt.

De laatste vraag gaat over het vermogen van het huishouden: dat mag op 1 januari 2021 niet hoger zijn dan 118.479 euro (alleenstaande ouder) of 149.819 euro (samen met toeslagpartner).

Uit het resultaat blijkt vervolgens of je recht hebt op kindgebonden budget, en hoeveel dat bedrag is, gebaseerd op de gegevens die je hebt ingevuld. In de meeste gevallen krijg je vanzelf bericht van de Belastingdienst over het kindgebonden budget. A

ls dat niet gebeurt, kun je het zelf aanvragen via Mijn Toeslagen. Soms heeft de Belastingdienst namelijk te weinig gegevens om te bepalen of je er wel of geen recht op hebt.

Tegemoetkoming voor alleenstaande ouders

Als je een alleenstaande ouder bent, dan krijg je bovenop het kindgebonden budget nog een extra tegemoetkoming. Per jaar is dat maximaal 3.242 euro (270 euro per maand).

Je krijgt als alleenstaande ouder dus flink wat meer geld: een alleenstaande ouder met één kind onder de 12 jaar en een inkomen van maximaal 21.923 euro per jaar, krijgt het maximale bedrag aan kindgebonden budget, namelijk 370 euro per maand.

Vergelijk dat met iemand die wél een toeslagpartner heeft en dus geen alleenstaande ouder is: ook al is hun gezamenlijke inkomen óók 21.923 euro, het kindgebonden budget voor één kind onder de 12 jaar is voor hun slechts 100 euro per maand. Dat scheelt dus een flink bedrag!

Maar hoe dan ook: hoe klein het bedrag aan kindgebonden budget soms ook is, het is toch altijd weer mooi meegenomen dat je een extraatje krijgt om de kosten voor je kinderen enigszins mee te compenseren.

Wat moet je regelen als je co-ouder bent?

In principe krijgt de ouder die ook de kinderbijslag voor de kinderen ontvangt van de SVB, het kindgebonden budget wordt maandelijks uitgekeerd van de Belastingdienst.

Maar als je met je ex-partner co-ouderschap hebt waarbij de kinderen ongeveer 50% van de tijd bij de ene ouder wonen, en de andere 50% bij de andere ouder, dan voelt het misschien niet helemaal fair als slechts één ouder een bijdrage krijgt in de kosten voor het levensonderhoud van jullie kinderen, inclusief de tegemoetkoming voor alleenstaande ouders, terwijl de andere ouder dezelfde kosten maakt.

Het kan dus gaan om een flink bedrag elke maand. Je kunt natuurlijk met ex-partner zelf afspraken hierover maken, maar kijk ook naar jullie inkomens. Degene met het laagste inkomen kan recht hebben op een hogere toeslag.

Om zelf te veranderen wie van jullie twee het kindgebonden budget op zijn rekening ontvangt, moet je het rekeningnummer wijzigen voor de kinderbijslag aan de SVB. Het kindgebonden budget wordt namelijk altijd uitbetaald aan de ouder die de kinderbijslag ontvangt.

Samen met je ex zou je ervoor kunnen kiezen om het bedrag eerlijk te verdelen, bijvoorbeeld door maandelijks na de storting van de toeslagen en eens per kwartaal na de storting van de kinderbijslag, de helft van het bedrag aan je ex over te maken.

Of spreek af dat degene die de kinderbijslag en het kindgebonden budget ontvangt, verantwoordelijk is voor de meeste uitgaven voor het kind, zoals schoolkosten, een nieuwe fiets, een computer, enzovoorts.

Meer informatie vind je hier.

Jisca van de Kerkhof

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *