Skip to Content

Huwelijkse voorwaarden; tips en voorbeelden

Huwelijkse voorwaarden; tips en voorbeelden

Wanneer je gaat trouwen, is het verstandig om na te denken over huwelijksvoorwaarden. Huwelijksvoorwaarden zijn afspraken die je maakt over hoe jullie bezittingen en schulden verdeeld worden in het geval van scheiding of overlijden. Het is een manier om te voorkomen dat jullie bijvoorbeeld onbedoeld in gemeenschap van goederen trouwen. In deze inleiding gaan we dieper in op het onderwerp huwelijksvoorwaarden en leggen we uit wat het is en waarom het belangrijk kan zijn om hierover na te denken.

Huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen

Bij een huwelijk ontstaat in principe automatisch een gemeenschap van goederen tussen de partners, wat betekent dat alle bezittingen en schulden van beide partners gezamenlijk zijn. Bij een eventuele scheiding moeten de bezittingen en schulden dan ook worden verdeeld tussen beide partners.

Het is echter ook mogelijk om te kiezen voor huwelijkse voorwaarden, waarbij de partners afspreken dat ieder zijn of haar eigen bezittingen en schulden behoudt. Dit kan bijvoorbeeld verstandig zijn als een van de partners veel vermogen heeft of als er sprake is van een onderneming die niet in gevaar mag komen bij een eventuele scheiding.

Het is belangrijk om bij het kiezen tussen gemeenschap van goederen en huwelijkse voorwaarden goed te kijken naar de persoonlijke situatie van beide partners. Bij een gemeenschap van goederen delen de partners in de opbrengsten en schulden, maar dit kan ook betekenen dat bij een scheiding de ene partner moet opdraaien voor schulden die de andere partner is aangegaan. Bij huwelijkse voorwaarden behoudt ieder zijn of haar eigen bezittingen en schulden, maar dit kan in sommige gevallen juist weer zorgen voor ongelijkheid tussen de partners.

Het is daarom verstandig om goed na te denken over de keuze tussen huwelijkse voorwaarden en gemeenschap van goederen en eventueel advies in te winnen bij een notaris.

Huwelijks voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden zijn afspraken die je voorafgaand aan je huwelijk kunt maken over de bezittingen, schulden en inkomsten van jou en je partner. Met huwelijkse voorwaarden leg je vast wat er gebeurt met jullie vermogen in geval van bijvoorbeeld scheiding of overlijden.

In huwelijkse voorwaarden kun je bijvoorbeeld vastleggen dat:

 • Jullie beiden aparte bezittingen en schulden houden, waardoor jullie financieel onafhankelijk van elkaar zijn.
 • Er tijdens het huwelijk een gemeenschappelijk vermogen wordt opgebouwd waarvan jullie beiden de helft bezitten.
 • Er bepaalde bezittingen of schulden zijn die jullie gezamenlijk hebben en waarvan jullie beiden de helft bezitten, terwijl andere bezittingen of schulden van één persoon zijn.
 • Er afspraken worden gemaakt over alimentatie in geval van scheiding.

Het maken van huwelijkse voorwaarden is niet verplicht, maar kan wel handig zijn als jullie bijvoorbeeld allebei een eigen bedrijf hebben, of als één van jullie veel meer vermogen heeft dan de ander. Het opstellen van huwelijkse voorwaarden gebeurt bij de notaris en er zijn kosten aan verbonden. Het is daarom verstandig om je goed te laten informeren over de mogelijkheden en de kosten.

Wat is huwelijkse voorwaarden?

Huwelijkse voorwaarden zijn afspraken die voorafgaand aan het huwelijk tussen partners worden vastgelegd bij een notaris. Met huwelijkse voorwaarden kunnen partners afspraken maken over de verdeling van bezittingen en schulden tijdens het huwelijk en bij een eventuele scheiding. In de huwelijkse voorwaarden kunnen partners bijvoorbeeld afspreken dat bepaalde bezittingen of schulden van een van de partners privé blijven en dus niet in de gezamenlijke boedel vallen. Ook kunnen er afspraken worden gemaakt over alimentatie, erfenissen en pensioenen.

Huwelijkse voorwaarden kunnen in principe op maat worden gemaakt voor elke huwelijkssituatie. Er zijn echter wel enkele wettelijke beperkingen en regels waar je rekening mee moet houden. Zo mag je bijvoorbeeld geen afspraken maken die in strijd zijn met de wet of de goede zeden, en moet je je houden aan de verplichtingen die de wet aan partners oplegt, zoals het verzorgen van elkaar.

Het opstellen van huwelijkse voorwaarden kan vooral zinvol zijn als een van de partners bijvoorbeeld een eigen bedrijf heeft, veel vermogen heeft of als er verschillende erfgenamen zijn bij een erfenis. Maar ook als partners bepaalde zaken gewoon anders willen regelen dan in de standaard gemeenschap van goederen, dan kunnen huwelijkse voorwaarden uitkomst bieden.

Trouwen zonder huwelijkse voorwaarden

Wanneer je gaat trouwen zonder huwelijksvoorwaarden, dan trouw je in principe in gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alles wat je hebt, zowel bezittingen als schulden, van jullie samen is. Bij scheiding worden alle bezittingen en schulden dan gelijk verdeeld tussen beide partners.

Het kan dus verstandig zijn om huwelijksvoorwaarden op te stellen als je bijvoorbeeld eigen vermogen hebt, een onderneming bezit of schulden hebt. Ook als je bepaalde afspraken wilt maken over de erfenis of als je financiële onafhankelijkheid wilt waarborgen, kunnen huwelijksvoorwaarden van belang zijn.

Het is dus aan te raden om je goed te laten informeren over de mogelijkheden en gevolgen van huwelijksvoorwaarden door een notaris voordat je gaat trouwen. Zo kunnen jullie samen de beste keuze maken voor jullie persoonlijke situatie en toekomstplannen.

Huwelijkse voorwaarden aanpassen

Huwelijkse voorwaarden kunnen in principe op elk moment worden aangepast, zolang beide partners het hiermee eens zijn en de nieuwe afspraken worden vastgelegd in een notariële akte. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als er tijdens het huwelijk grote veranderingen zijn opgetreden in de financiële situatie of persoonlijke omstandigheden van een van de partners, waardoor de bestaande huwelijkse voorwaarden niet meer passend zijn.

Het aanpassen van huwelijkse voorwaarden kan bij de notaris gebeuren. Hierbij wordt een nieuwe akte opgesteld waarin de gewijzigde afspraken worden vastgelegd. Beide partners moeten hierbij aanwezig zijn en hun identiteit kunnen aantonen. Vervolgens wordt de nieuwe akte ingeschreven bij de registers van de burgerlijke stand, zodat deze rechtsgeldig wordt.

Let op: aan het opstellen van een nieuwe notariële akte zijn kosten verbonden. Deze kosten verschillen per notaris en zijn afhankelijk van de omvang en complexiteit van de afspraken.

Huwelijkse voorwaarden na bruiloft opstellen

Het is ook mogelijk om huwelijkse voorwaarden op te stellen na het huwelijk. Dit wordt ook wel een postnuptiale overeenkomst genoemd. Net als bij huwelijkse voorwaarden voorafgaand aan het huwelijk, kunnen partners met een postnuptiale overeenkomst afspraken maken over de verdeling van bezittingen en schulden tijdens het huwelijk en bij een eventuele scheiding.

Een postnuptiale overeenkomst kan bijvoorbeeld handig zijn als er tijdens het huwelijk een grote verandering plaatsvindt in de financiële situatie van een van de partners. Denk bijvoorbeeld aan het starten van een eigen bedrijf of het ontvangen van een erfenis. Ook bij een relatiebreuk kan het opstellen van huwelijkse voorwaarden na het huwelijk uitkomst bieden als partners er onderling niet uitkomen.

Het opstellen van een postnuptiale overeenkomst gaat op dezelfde manier als bij huwelijkse voorwaarden voorafgaand aan het huwelijk: jullie gaan samen naar de notaris om de afspraken op papier te laten zetten. Let er wel op dat het opstellen van een postnuptiale overeenkomst in sommige gevallen complexer kan zijn dan bij huwelijkse voorwaarden voorafgaand aan het huwelijk, en dat er soms fiscale en juridische gevolgen aan kunnen zitten. Het is daarom belangrijk om je goed te laten informeren door de notaris over de mogelijkheden en gevolgen van een postnuptiale overeenkomst.

Huwelijkse voorwaarden na overlijden

Huwelijkse voorwaarden hebben in principe betrekking op de situatie tijdens het huwelijk en bij een eventuele scheiding, en niet op de situatie na overlijden van een van de partners. Na het overlijden van een van de partners is er sprake van erfrecht en gaat het vermogen van de overledene over naar de erfgenamen, zoals vastgelegd in een testament of de wet.

Toch kan het in sommige situaties verstandig zijn om ook na overlijden afspraken te maken over de verdeling van het vermogen. Dit kan bijvoorbeeld spelen in een samengesteld gezin, waarbij de partners kinderen hebben uit eerdere relaties en er bij overlijden van een van de partners discussie kan ontstaan over de verdeling van het vermogen. In dat geval kan het opstellen van een testament uitkomst bieden.

Een testament is een document waarin iemand vastlegt wat er met zijn of haar vermogen moet gebeuren na overlijden. Hierin kan bijvoorbeeld worden vastgelegd dat de langstlevende partner het vruchtgebruik krijgt over het vermogen en dat bij diens overlijden het vermogen naar de kinderen gaat. Ook kunnen er afspraken worden gemaakt over de verdeling van het vermogen bij een eventuele scheiding.

Let op: een testament kan alleen worden opgesteld bij de notaris en moet aan bepaalde eisen voldoen om rechtsgeldig te zijn. Het is daarom verstandig om je hierover goed te laten informeren door de notaris.

Voorbeelden huwelijks voorwaarden

Hieronder staan enkele voorbeelden van huwelijksvoorwaarden:

 1. Koude uitsluiting: Met deze huwelijksvoorwaarden is er geen gemeenschap van goederen, dus alle bezittingen en schulden zijn strikt gescheiden. Ieder houdt zijn of haar eigen bezittingen en schulden en als het huwelijk eindigt, krijgt ieder zijn of haar eigen bezittingen en schulden.
 2. Beperkte gemeenschap van goederen: Hierbij is er sprake van een beperkte gemeenschap van goederen. Alles wat jullie vóór het huwelijk hadden, blijft privé. Alles wat jullie tijdens het huwelijk samen opbouwen, wordt verdeeld bij scheiding of overlijden.
 3. Algehele gemeenschap van goederen: Dit is de standaardregeling als je niets vastlegt in huwelijksvoorwaarden. Alles wat jullie bezitten, valt dan in de gemeenschap van goederen. Bij scheiding of overlijden wordt alles verdeeld.
 4. Periodiek verrekenbeding: Met een periodiek verrekenbeding maak je afspraken over welk deel van het inkomen jullie delen en welk deel jullie voor jezelf houden. Hierdoor houd je ieder apart vermogen en een gezamenlijk vermogen. Dit is vooral handig als één van jullie meer verdient dan de ander.
 5. Finaal verrekenbeding: Bij een finaal verrekenbeding worden alle bezittingen en schulden van jullie beiden bij scheiding of overlijden verdeeld alsof jullie in gemeenschap van goederen waren getrouwd. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als jullie al een lange tijd samenwonen en bezittingen hebben opgebouwd.

Het is belangrijk om te realiseren dat huwelijksvoorwaarden maatwerk zijn en dat jullie deze moeten afstemmen op jullie persoonlijke situatie. Laat je daarom goed informeren door een notaris over de mogelijkheden en gevolgen van de verschillende opties.

Waarom huwelijkse voorwaarden afspreken?

Er zijn verschillende situaties waarin het verstandig kan zijn om huwelijksvoorwaarden vast te leggen:

 1. Eigen vermogen: Als een van beide partners veel eigen vermogen heeft, kan het verstandig zijn om dit vast te leggen in huwelijksvoorwaarden. Zo voorkom je dat het vermogen bij scheiding in de gemeenschap van goederen valt.
 2. Onderneming: Als een van beide partners een onderneming heeft, kan het verstandig zijn om huwelijksvoorwaarden op te stellen om te voorkomen dat bij scheiding de onderneming verdeeld moet worden.
 3. Schulden: Als een van beide partners schulden heeft, kan het verstandig zijn om huwelijksvoorwaarden op te stellen om te voorkomen dat de andere partner na scheiding voor deze schulden aansprakelijk gesteld kan worden.
 4. Testament: Huwelijksvoorwaarden kunnen ook van belang zijn als je bepaalde afspraken wilt maken over de erfenis. Zo kun je bijvoorbeeld afspreken dat bepaalde bezittingen na overlijden naar bepaalde familieleden gaan in plaats van naar de andere partner.
 5. Financiële onafhankelijkheid: Als een van beide partners financieel onafhankelijk wil blijven, kan het verstandig zijn om huwelijksvoorwaarden op te stellen om deze onafhankelijkheid te waarborgen.

Het is belangrijk om te realiseren dat huwelijksvoorwaarden maatwerk zijn en dat jullie deze moeten afstemmen op jullie persoonlijke situatie. Laat je daarom goed informeren door een notaris over de mogelijkheden en gevolgen van de verschillende opties.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *