Skip to Content

Griepalert Nederland; wanneer meeste kans op griepvirus

Griepalert Nederland; wanneer meeste kans op griepvirus

Het woord ‘griep’ wordt vaak te pas en te onpas gebruikt. Een verkoudheid is geen griep, keelpijn alleen is ook geen griep. Wanneer spreek je dan wel van griep?

Soms is de grens tussen een verkoudheid en een echte griep of bijvoorbeeld het zika virus moeilijk te trekken. Bij griep heb je ook last van andere symptomen. Echte griep duurt echter minstens een week en vaak voel je je nog langer dan die week verre van fit. Maar wat is dan de griepalert?

Griepvirus

Griep wordt veroorzaakt door een virus en daardoor is griep ook niet te verhelpen met antibiotica. Het virus dat voor de griep aansprakelijk is, is het influenzavirus. Dit virus heeft verschillende vormen.

We noemen dit type A, B en C. Type A komt voor bij mensen, zoogdieren en vogels, type B komt alleen voor bij mensen en type C zorgt hoofdzakelijk voor milde griepverschijnselen. Dit laatste zien we voornamelijk bij kinderen.

Type A kunnen we weer onderscheiden in subtypes, namelijk de letters HN en een code van cijfers. Type B is te onderscheiden in eveneens een code, maar dan gecombineerd met twee types van lijnen.

Griepalert

Het woord 'griep' wordt vaak te pas en te onpas gebruikt. Een verkoudheid is geen griep, keelpijn alleen is ook geen griep. Wanneer spreek je dan wel van griep?

Alle griepmeldingen in Nederland worden aangegeven met een kleur op een landkaart.

Op verschillende sites, waarvan griepalert.nl wel de meest gebruikte is, kun je zien waar in Nederland op een bepaald moment veel of weinig griep heerst. Het aantal griepgevallen in een tweecijferig postcodegebied wordt aangegeven in codes:

  • Bij code groen is er weinig tot geen sprake van gemelde griepgevallen. De kaart in dat gebied wordt dan ook groen gekleurd. Men hoeft geen speciale voorzorgsmaatregelen te nemen.
  • Code oranje treedt in werking tot het aantal ziektemeldingen van 0,5 op 10.000 mensen in dat postcodegebied is bereikt. Dit houdt in dat men alert moet zijn op het nemen van hygiënische maatregelen, zoals hieronder staat beschreven.
  • Code rood; Als de grens van 0,5 op 1000 inwoners wordt overschreden, spreekt men van code rood. De afkorting D.A.B is dan een veelgebruikte afkorting en dekt aardig de lading van wat je dan doen kan: Doodt Alle Bacteriën. Neemt de grootst mogelijke hygiene in acht!

Verspreiding van het Influenza virus

Als meer dan 51 op de 100.000 mensen zich melden met griepverschijnselen spreekt men van een epidemie. Een wereldwijde uitbraak, een pandemie, komt gelukkig zelden voor.

Het griepvirus wordt het snelste verspreid als het koud en droog weer is. Het huidige weer, niet te koud en vrij vochtig, is dus prima om het griepvirus niet snel te laten verspreiden.

Als mensen dicht op elkaar zitten en veel binnen vertoeven, zoals nu eenmaal vaak gebeurt in de winter, wordt het virus snel van persoon tot persoon overgemaakt via de handen en door druppeltjes in de lucht, afkomstig van hoesten en niezen.

Duur van het griepseizoen

Het griepseizoen loopt globaal van week 40 in het ene jaar tot week 20 in het volgende jaar. In de zomer komt griep nauwelijks voor. De echte griepgolf duurt soms maar enkele weken. Af en toe kan het voorkomen dat de griepgolf tot 20 weken duurt, maar het gemiddelde ligt rond de 9 weken.

Symptomen van de griep

Bij echte griep heb je, naast verkoudheid en keelpijn ook andere klachten: je hebt hoge koorts, een gevoel van algehele malaise, spierpijn, hoofdpijn en soms last van slapeloosheid.

Verder kun je last hebben van een verminderde eetlust en je, mede daardoor, erg slap voelen. Deze verschijnselen kunnen een week, maar ook soms wel twee weken aanhouden. Vaak heb je ook nog wel flink wat tijd nodig om echt gied te herstellen.

Welke voorzorgsmaatregelen kun je nemen om geen griep te krijgen:

De griepprik

Het woord 'griep' wordt vaak te pas en te onpas gebruikt. Een verkoudheid is geen griep, keelpijn alleen is ook geen griep. Wanneer spreek je dan wel van griep?

Echt voorkomen kun je het krijgen van griep niet. Ook niet als je uit voorzorg een griepspuit haalt. Deze griepspuit dekt namelijk niet altijd het type van de griep die op dat moment heerst. Het griepvirus is namelijk in staat te veranderen.

Uit voorzorg wordt de spuit echter wel aangeraden voor ouderen en mensen die in bepaalde risicogroepen vallen, zoals mensen met astma en suikerziekte. Zij hebben meestal al een mindere conditie dan gezonde mensen en jongeren.

Uiteraard wordt de griepspuit ook aangeraden voor kinderen met een aandoening die zorgt voor een verminderde afweer.

De griepspuit wordt gegeven aan het begin van het winterseizoen. De winter is het griepseizoen bij uitstek. Voor mensen met een verminderde weerstand kan de griep dodelijk zijn!

Leefstijl en hygiëne

Verder kun je de kans om griep te krijgen verkleinen door het zorgen voor een gezonde voeding, een goede conditie door bijvoorbeeld te zorgen voor voldoende slaap en een goede hygiëne.

Onder dit laatste wordt verstaan het gebruiken van papieren zakdoekjes en deze weg te gooien na eenmalig gebruik, vaak de handen te wassen met warm water en zeep en in huis goed te ventileren en te zorgen voor voldoende frisse lucht door iedere dag naar buiten te gaan.

Maak deurklinken en kinderspeelgoed vaak schoon en wissel ook vaker dan normaal je beddengoed. Om te voorkomen dat je andere mensen in je omgeving besmet kun je in je elleboog hoesten en niezen, zodat je niet steeds via je handen anderen besmet.

In het uiterste geval kan iemand overwegen om een mondkapje te dragen om besmetting te voorkomen.

Vanaf het moment dat je zelf griepverschijnselen krijgt, kun je 5 dagen een ander besmetten. Het slikken van paracetamol helpt soms bij de eerste verschijnselen, maar voorkomt uiteraard niet het krijgen van de griep.

Hoe en waar wordt een griepmelding gedaan?

Je kunt je bij de huisarts melden als je griepverschijnselen hebt. Op zijn beurt meldt de huisarts het aantal griepgevallen in de praktijk bij de zogenaamde peilstations. Daarvan zijn er rond de veertig van in Nederland.

Vervolgens melden deze peilstations het aantal griepgevallen bij het NIVEL. Dit is het Nederlands Instituut voor Onderzoek in de gezondheidszorg. Deze zorgen voor de afgifte van de codes.

Om een duidelijk beeld van de verspreiding van de griep te krijgen, is het dus raadzaam altijd bij de huisarts te melden dat je de griep hebt!

Het woord 'griep' wordt vaak te pas en te onpas gebruikt. Een verkoudheid is geen griep, keelpijn alleen is ook geen griep. Wanneer spreek je dan wel van griep?

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *