Skip to Content

Goede Vrijdag: De herdenking van Jezus’ kruisiging en dood

<strong>Goede Vrijdag: De herdenking van Jezus’ kruisiging en dood</strong>

Goede Vrijdag is een belangrijke christelijke feestdag die de kruisiging en dood van Jezus Christus herdenkt. Het valt op de vrijdag voor Pasen en maakt deel uit van de Goede Week, die begint met Palmzondag en eindigt met Pasen. In dit artikel bespreken we de betekenis van Goede Vrijdag, de tradities die ermee gepaard gaan en hoe deze bijzondere dag in verschillende landen wordt gevierd.

De betekenis van Goede Vrijdag

Goede Vrijdag is de dag waarop christenen de kruisiging en dood van Jezus Christus herdenken. Volgens het Nieuwe Testament werd Jezus op deze dag gekruisigd, nadat hij was verraden door Judas en ter dood veroordeeld door Pontius Pilatus, de Romeinse gouverneur van Judea. Jezus werd gekruisigd op de heuvel Golgotha, samen met twee misdadigers. Zijn dood wordt gezien als een offer voor de zonden van de mensheid, waardoor verlossing en eeuwig leven mogelijk zijn voor degenen die in Hem geloven.

Wat is het verhaal van Goede Vrijdag?

Het verhaal van Goede Vrijdag begint met Jezus die ter dood wordt veroordeeld door Pontius Pilatus, de Romeinse gouverneur van Judea. Jezus wordt vervolgens gedwongen om zijn eigen kruis te dragen naar de plaats van de kruisiging, Golgotha. Daar wordt Hij aan het kruis genageld en sterft na enkele uren. Zijn lichaam wordt van het kruis gehaald en begraven in een nieuw graf. Goede Vrijdag markeert deze gebeurtenissen en is een tijd van rouw en bezinning voor christenen.

Wat wordt gevierd op Goede Vrijdag?

Op Goede Vrijdag herdenken christenen de kruisiging en dood van Jezus Christus. Het is een dag van bezinning en rouw, waarbij gelovigen stilstaan bij het lijden en offer van Jezus voor de verlossing van de mensheid.

Welke datum is Jezus gekruisigd?

De exacte datum van Jezus’ kruisiging is niet bekend, maar het gebeurde op een Goede Vrijdag tijdens het bewind van Pontius Pilatus, die gouverneur was van Judea van 26 tot 36 na Christus. De meeste historici en theologen zijn het erover eens dat de kruisiging waarschijnlijk plaatsvond tussen de jaren 30 en 33 na Christus. Goede Vrijdag valt elk jaar op een andere datum, omdat het wordt berekend op basis van de eerste volle maan na de lente-equinox.

Tradities en gebruiken op Goede Vrijdag

Goede Vrijdag wordt over de hele wereld op verschillende manieren gevierd en herdacht. Enkele van de meest voorkomende tradities zijn:

  1. Vasten en onthouding: Veel christenen vasten op Goede Vrijdag of onthouden zich van het eten van vlees als teken van rouw en als herinnering aan het lijden van Jezus. In sommige tradities wordt er alleen vis gegeten, terwijl in andere tradities helemaal geen dierlijke producten worden geconsumeerd.
  2. Kruisweg: De kruisweg is een devotionele praktijk die het lijden van Jezus tijdens zijn laatste uren voor de kruisiging herdenkt. Het bestaat uit veertien staties die elk een gebeurtenis uit Jezus’ lijdensweg vertegenwoordigen. Veel kerken organiseren op Goede Vrijdag een kruisweg, waarbij gelovigen langs de staties lopen en bidden.
  3. Goede Vrijdag diensten: Op Goede Vrijdag vinden er in kerken speciale diensten plaats die gericht zijn op de kruisiging en dood van Jezus. Tijdens deze diensten worden vaak de passieverhalen uit de evangeliën voorgelezen en wordt er gemediteerd op het lijden van Jezus.
  4. Het kussen van het kruis: In sommige christelijke tradities is het gebruikelijk om op Goede Vrijdag een kruisbeeld te kussen als teken van eerbied en dankbaarheid voor het offer van Jezus.

Goede Vrijdag vieringen in verschillende landen

In verschillende landen worden op Goede Vrijdag unieke tradities en gebruiken gevolgd. Hier zijn enkele voorbeelden:

  • Filippijnen: Op de Filippijnen staat Goede Vrijdag bekend om zijn intense en levendige vieringen. Sommige gelovigen nemen deel aan zelfgeseling en kruisigingen als een vorm van boetedoening en als herinnering aan het lijden van Jezus. Hoewel de katholieke kerk deze praktijken niet aanmoedigt, trekken ze jaarlijks duizenden toeschouwers en deelnemers.
  • Spanje: In Spanje zijn de Semana Santa-processies een belangrijk onderdeel van de Goede Vrijdagvieringen. Deze processies worden gekenmerkt door de ‘nazarenos’, die lange gewaden en puntige mutsen dragen, en door het dragen van grote beelden van Jezus en Maria. De sfeer is plechtig en soms intens, met deelnemers die kaarsen dragen en soms zelfs blootsvoets lopen.
  • Italië: In Rome leidt de paus traditioneel de viering van de kruisweg bij het Colosseum, een evenement dat wereldwijd wordt uitgezonden. In veel Italiaanse steden en dorpen vinden ook lokale processies en vieringen plaats, waarbij soms beelden van Jezus en Maria door de straten worden gedragen.
  • Nederland: In Nederland is Goede Vrijdag voor sommige mensen een vrije dag, met name voor ambtenaren en werknemers in het onderwijs en de zorg. Op Goede Vrijdag zijn er in veel kerken speciale diensten en wordt er soms de Matthäus Passion opgevoerd, een oratorium van Johann Sebastian Bach dat het lijdensverhaal van Jezus vertelt.

De betekenis van Goede Vrijdag in de context van de Goede Week en Pasen

Goede Vrijdag is een essentieel onderdeel van de Goede Week en de aanloop naar Pasen. Het markeert het dieptepunt van Jezus’ lijdensweg en wordt gevolgd door Stille Zaterdag, een dag van bezinning en wachten op de opstanding. Pasen, dat op de zondag na Goede Vrijdag wordt gevierd, is het hoogtepunt van de christelijke kalender en viert de opstanding van Jezus Christus uit de dood.

Voor christenen is Goede Vrijdag een dag van rouw en bezinning op het offer van Jezus. Het is een gelegenheid om te mediteren over het lijden en de dood van Jezus en om dankbaarheid te tonen voor Zijn offer. Tegelijkertijd dient Goede Vrijdag als een krachtige herinnering aan de hoop en het nieuwe leven dat door Jezus’ opstanding wordt beloofd.

In dit artikel hebben we de betekenis van Goede Vrijdag, de tradities die ermee gepaard gaan en de vieringen in verschillende landen verkend. Hoewel de gebruiken en vieringen van Goede Vrijdag per land en cultuur kunnen verschillen, is de essentie van deze dag universeel: het herdenken van Jezus’ kruisiging en dood en het erkennen van Zijn offer voor de verlossing van de mensheid.

Wat doen Christenen op Goede Vrijdag?

Op Goede Vrijdag nemen veel christenen deel aan speciale kerkdiensten en gebeden, gericht op het lijden en de dood van Jezus. Sommige kerken organiseren ook Kruiswegstaties, waarbij de gelovigen stilstaan bij verschillende momenten van Jezus’ lijden op weg naar het kruis. Het is gebruikelijk dat christenen op Goede Vrijdag vasten en zich onthouden van vrolijke activiteiten als teken van rouw.

Waarom mag je op Goede Vrijdag geen vlees eten?

Op Goede Vrijdag onthouden veel christenen zich van het eten van vlees als een vorm van vasten en boetedoening. Het niet eten van vlees is een manier om solidariteit te tonen met Jezus’ lijden en om te focussen op geestelijke groei en inkeer.

Goede Vrijdag vrije dag?

In Nederland is Goede Vrijdag een officiële feestdag. Dit betekent dat scholen, overheidsinstellingen en sommige zorginstellingen gesloten kunnen zijn. Werknemers in bepaalde sectoren kunnen op deze dag vrij zijn, maar dit is afhankelijk van de cao of arbeidsovereenkomst.

Linda van Aken

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *