Skip to Content

Goede doelen Nederland top 10; welke kiezen betrouwbaar of met kinderen

Goede doelen Nederland top 10; welke kiezen betrouwbaar of met kinderen

Je kent ze misschien wel: de stukjes in de krant of een tijdschrift waarin mensen een inkijkje geven in hun uitgavenpatroon. Soms staat hier ook het kopje: ‘goede doelen’ bij. Letterlijk betekent een goed doel: ‘een zaak van algemeen belang waar men geld of goederen aan kan geven. Het is voor ieder persoonlijk hoeveel je geeft en aan welk goed doel je geeft.

Bij het verdiepen in de ‘goededoelenwereld’ kwam ik erachter dat er veel meer goede doelen in Nederland zijn, dan ik zo even uit mijn hoofd kon opnoemen. Er zijn goede doelen die aftrekbaar zijn van je inkomstenbelasting, het moet dan wel aan voorwaarden voldoen. Dit artikel wil de goede doelen nader belichten en daarbij ook tips geven hoe je een goed doel kunt vinden om te steunen.

Aftrekbaar van je inkomstenbelasting

Zoals in de inleiding al stond: er zijn goede doelen die je bij de inkomstenbelasting kunt opgeven als aftrekpost. Je kunt aan een goed doel eenmalig geven of periodiek (meerdere keren of in termijnen). Wil je dat je gift aftrekbaar is voor je inkomstenbelasting?

Let er dan op dat het goede doel waaraan je doneert een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) of een SBBI (Steunstichting Sociaal Belang Behartigende Instelling) is.

Hoe geef je aan een goed doel?

Over het algemeen kun je op 4 verschillende manieren aan een goed doel geld geven:

  • Online doneren. Dit houdt in dat je het rechtstreeks via de website van het goede doel overmaakt. Vaak gaat dit met iDEAL, het wordt dan rechtstreeks van je bankrekening afgeschreven.
  • Mobiel doneren. Door een sms te sturen naar 4333 (geheugensteuntje: het woordje GEEF) met het herkenningswoord van het goede doel kun je mobiel doneren. Een andere mogelijkheid van mobiel doneren aan een goed doel is de QR-code scannen.
  • Machtiging. Het geven van een machtiging kan per mail, via de website of telefonisch. Als je het telefonisch doet, krijg je nog een schriftelijk ondertekenverzoek van de organisatie.
  • Acceptgiro. Via de acceptgiro kun je ook geld overmaken aan goede doelen.

Goede doelen gezondheid

De volgende goede doelen in Nederland zijn opgericht om o.a. onderzoek te doen naar de gezondheid, nieuwe middelen en producten uit te vinden en ter ondersteuning van de patiënt in zijn ziekteproces. We stippen er 10 aan per categorie.

Stichting ALS Nederland

ALS (Amyotrofische Laterale Sclerose) is een dodelijke zenuwspierziekte. Signalen vanuit de hersenen komen niet meer aan bij de spieren. Met als gevolg dat de spieren 1 voor 1 uitvallen.

Eten, drinken, bewegen.. al deze activiteiten worden 1 voor 1 onmogelijk voor mensen die lijden aan ALS. Meestal overlijd je aan ALS doordat de ademhalingsspier uitvalt. 1500 mensen in Nederland lijden aan ALS, in dit filmpje hier zie je duidelijk waarom geld voor onderzoek en patiëntenzorg zo nodig is.

Doel van deze stichting: een oorzaak vinden van het ontstaan van ALS, maar ook van PLS, PSMA. Alle drie dodelijke ziekten waarvoor nog geen medicatie ontwikkeld is. Daarnaast zamelt de stichting ALS Nederland geld in voor de best mogelijke zorg en kwaliteit van het leven van patiënten.

Hier kan je meer informatie vinden over de ziekte van ALS, het onderzoek naar en de behandeling ervan.

Nederlandse Brandwonden Stichting

Doel van deze stichting: De Nederlandse Brandwonden Stichting wil allereerst brandwonden voorkomen.

Als iemand brandwonden heeft, dan streeft de Nederlandse Brandwonden Stichting het leed tot een minimum te beperken. Zo min mogelijk ongevallen, de best mogelijke behandeling en de hoogst mogelijke participatie van mensen met brandwonden, dat is het streven van de Nederlandse Brandwonden Stichting.

Dit filmpje hier laat één voorbeeld zien wat voor behandeling de Nederlandse Brandwonden Stichtingen inzet om mensen met brandwonden zo goed mogelijk weer te leren lopen, zelfvertrouwen te bieden en in de maatschappij te laten anticiperen.

Hier op de website van de Nederlandse Brandwonden Stichting kun je onder andere informatie vinden over nieuw onderzoek, wat aangetoond heeft hoe littekens verminderd kunnen worden.

Vrienden van het Sophia

Het Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam is onderdeel van het Erasmus MC. Het is het grootste academisch kinderziekenhuis van ons land. De giften die via de stichting Vrienden van het Sophia binnenkomen worden besteed aan:

  • Wetenschappelijk onderzoek
  • Verbetering en innovatie van behandelmethoden
  • Zaken die het verblijf van de patiënt en hun familie veraangenamen

Doel van deze stichting: kinderen horen niet ziek te zijn, maar de werkelijkheid is anders. De overheid en zorgverzekeraars dragen bij aan de financiering van behandelingen. Maar voor onderzoek, innovatieve projecten en voorzieningen voor patiënten en familie zijn aanvullende middelen nodig. Stichting Vrienden van het Sophia zet zich hier voor in.

Deze video hier geeft een inkijkje in het kinderhersencentrum van het Sophia kinderziekenhuis. Dit is het eerste centrum in Europa. Denk aan de behandeling van een open ruggetje of bijvoorbeeld doofheid bij een kind met een gehoortoestel. Daarnaast biedt het Sophia kinderziekenhuis nog veel meer behandeling en hulp op andere gebieden.

Hier kan je meer informatie over deze stichting vinden.

Stichting Vlinderkind

Stichting Vlinderkind zet zich in voor kinderen met de huidaandoening EB (Epidermolysis Bullosa). Deze erfelijke, zeer ernstige en ongeneesbare huidaandoening uit zich onder andere in ondraagbare pijn, vervellingen, blaren en jeuk. Dit komt omdat de hechting van de verschillende huidlagen verstoord is, er ontstaat zo wrijving tussen de ‘loszittende’ huidlagen.

Een team van onderzoekers van het Universitair medisch centrum Groningen (UMCG) verricht, onder leiding van dr. Marieke Bolling, dagelijks internationaal gewaardeerd onderzoek naar de genezingsmogelijkheden.

Via de website hier kun je een filmpje bekijken van Jesse, die de huidaandoening EB heeft en hierover verteld. Ook kun je via de site doneren.

MIND

MIND is de maatschappelijke organisatie die een stem geeft aan mensen met psychische problemen en hun naasten. Naast een betere behandeling na willen streven, is het doel ook om meer begrip en respect voor mensen die hieraan lijden, in de maatschappij te creëren.

Daarnaast geeft MIND informatie, is het een aanspreekpunt voor vragen en problemen en kunnen lotgenoten elkaar vinden.

In dit filmpje hier vertellen twee vrouwen over de psychische problemen waar zij mee kampten en de hulp die ze hiervoor kregen. Door bewustwording en een podium te bieden hoopt MIND dat de schaamte die om psychische problemen kan hangen op den duur weg zal gaan. Dat iedereen het kan overkomen.

Meer informatie over MIND kun je hier vinden.

Reuma Nederland

De stichting Reuma Nederland wil de ruim 2 miljoen mensen in Nederland helpen die aan reuma lijden. Door voor deze mensen op te komen, informatie te verspreiden, activiteiten aan te bieden en taboes te doorbreken. Wat de activiteiten precies zijn? Reuma Nederland omschrijft dit zo:

Bij Reuma Nederland accepteren we niet dat reuma een rem op ons leven is. Wij vechten voor betere behandelingen. We investeren in levensveranderend onderzoek. We financieren start-ups met baanbrekende ideeën.

Wij zetten reuma op de publieke agenda en schuiven aan in Den Haag. We stoppen pas als iedereen met reuma weer mee kan doen. Wij brengen Nederland weer in beweging. Help mee en sluit je aan.

Voor meer informatie over het Reuma Nederland kun je hier op hun website terecht.

Nationaal MS fonds

Doelstelling: het Nationaal MS fonds werft fondsen om onderzoeken naar een betere behandeling mogelijk te maken. Genezing is op dit moment nog niet mogelijk.

Het Nationaal MS fonds wil de weg naar de uiteindelijke genezing financieren. Zo worden mensen met MS gecoacht en geven ze voorlichting aan patiënten en hun naasten. Anouk vertelt hier over haar leven met MS. Met name de dagelijkse onzekerheden van het leven met MS komen duidelijk naar voren.

Voor meer informatie over het Nationaal MS fonds, kun je de website hier bekijken.

Prader – Willi fonds

PWS is een zeldzame genetische aandoening. Het is dus geen ziekte. Het doel van het Prader-Willi fonds is kinderen leren te leven met deze aandoening, als ook de ouders en omgeving.

Er is nog weinig informatie over deze aandoening, hierdoor is informatie verspreiding ook erg belangrijk. Door wetenschappelijk onderzoek te financieren en kennis die verkregen wordt door te geven, wil het Prader –Willi fonds zo steeds meer een stem aan deze genetische aandoening geven.

Via de website hier kun je meer informatie vinden en ook doneren.

Stichting IT4KIDS

De stichting IT4Kids zet zich in voor kinderen. Hoewel Nederland één van de rijkste landen ter wereld is, zijn er circa 423000 kinderen die leven op bijstandsniveau. 1 op de 8 kinderen, en in de steden zelfs 1 op de 4, groeit op in gezinnen waarin er geen geld is voor extraatjes als sporten.

IT4Kids zamelt gebruikte en afgeschreven hardware in en schenkt namens de donateur deze aan projecten van goede doelen die zich inzetten voor kinderen. Zo komt er een samenwerking tot stand om duurzame sportkansen voor kinderen mogelijk te maken.

Meer informatie over het doneren en stichting IT4KIDS kun je hier vinden.

KWF Kankerbestrijding

De KWF Kankerbestrijding wil kanker voorkomen daar waar het kan, bevorderen dat alle vormen van deze ziekte beter behandelbaar zijn, een betere kwaliteit voor patiënten en hun naasten (als ook voor ex-patiënten). En een goede zorg voor kankerpatiënten in hun laatste levensfase. In dit filmpje hier vraagt de KWF Kankerbestrijding om meer tijd voor de patiënt.

Meer informatie vind je hier.

Goede doelen welzijn

Stichting 010010

De stichting 010010 vult het onderwijs aan met initiatieven om zo techniek voor iedereen toegankelijk te maken.

Naast het doen van onderzoek, ontwikkelt de stichting ook producten. Met deze producten willen ze scholen, bedrijven, verenigingen en musea ondersteunen. En zo ervoor zorgen dat de jeugd steeds meer opgroeit met techniek en ons land sterker staat in een technische wereld.

Voor meer informatie over stichting 010010 kun je op de website hier kijken.

Achter de regenboog

Speciaal voor alle kinderen en jongeren die te maken hebben met het overlijden van een dierbare. Daar is Achter de Regenboog voor opgericht. Naast lotgenotencontact in de vorm van lotgenotenweekenden en andere activiteiten geeft het ook informatie en advies in deze moeilijke tijd. Via de website van Achter de regenboog hier kun je verhalen en ervaringen lezen van kinderen die via de stichting hulp gekregen hebben.

Armoedefonds

Dit fonds wil de armoede aanpakken in Nederland. Maar liefst 1 miljoen Nederlanders leven in armoede. Ook heel veel kinderen dus. Geen geld om schoolspullen te kopen, of lid te zijn van een sportclub zijn enkele veelvoorkomende problemen. Door te doneren kunnen meer arme gezinnen geholpen worden.

Meer informatie kun je hier vinden.

Bartiméus fonds

Het Bartiméus fonds is er voor alle mensen met een visuele beperking. Naast het geven van voorlichting op bijvoorbeeld basisscholen, is het Bartiméus fonds met name gericht op het zo anticiperen in de maatschappij.

Hier is de website van het Bartiméus fonds, waarop je ook kunt doneren. Dit fonds richt zich op mensen van alle leeftijden.

CliniClowns

Een CliniClown gaat op bezoek bij zieke kinderen en demente ouderen in het zieken- of verzorgingshuis. Het doel van CliniClowns is bijdragen aan het welzijn van zieke of dementerende oudere en zo zorgen voor een momentje van ontspanning en afleiding. In dit filmpje hier zie je de CliniClowns in actie.

Meer informatie over de CliniClowns vind je hier.

Stichting de Upside van Down

Stichting De Upside van Down heeft als doel dat mensen met het Downsyndroom geaccepteerd worden in de maatschappij. Dat ze kansen krijgen en beoordeeld worden op hun individuele kwaliteiten. Dat uitsluiting op basis van verouderde denkbeelden en vooroordelen zoveel mogelijk tegengegaan wordt.

Dit doet de stichting de Upside van Down allereerst door de juiste informatieverstrekking. Om zo de beeldvorming van mensen met het Downsyndroom realistisch te maken.

Voor meer informatie kan je hier terecht.

Europa Kinderhulp

Europa Kinderhulp wil alle kinderen die in moeilijke omstandigheden leven hulp verlenen. Niet alleen Nederlandse kinderen, maar alle kinderen in de wereld.

Informatie over Europa Kinderhulp kun je hier vinden.

De vakantieweek

Van vakantie laad je weer op en kom je even los uit je vaste omgeving. Mensen die leven op bijstandsniveau kunnen niet op vakantie. Stichting De Vakantiebank biedt deze mensen een week vakantie aan op een recreatiepark. Om zo te ontspannen en weer energie op te doen.

Meer informatie vind je op de website hier.

Het Gehandicapte Kind

Voorheen bekend als NSGK. Het doel van Het Gehandicapte Kind is om de samenleving toegankelijker te maken voor gehandicapte kinderen. Dit kan zijn door een speeltuin zo aan te passen dat gehandicapte kinderen ook kunnen genieten van de speeltuin.

Denk ook aan de RaceRunner, de speciale driewiel-loopfiets waardoor gehandicapte kinderen ook met atletiek mee kunnen doen. Zo kunnen veel kinderen toch sporten op een reguliere sportvereniging.

Daarnaast ontwikkelen ze lespakketten om zo kinderen op de basisschool meer informatie en een betere beeldvorming rond gehandicapte kinderen mee te geven. In totaal financieert het Gehandicapte Kind jaarlijks meer als 200 projecten. In dit filmpje hier zie je in woord en beeld meer over het Gehandicapte Kind.

Voor meer informatie en vriend worden kun je hier op de website kijken.

Jantje Beton

Op veel basisscholen doen ze mee aan de actie van Jantje Beton. Jantje Beton heeft de wens dat ieder kind minimaal één uur buiten kunnen spelen per dag. Buitenspelen is goed voor de gezondheid van kinderen, zowel fysiek als mentaal. In dit korte filmpje hier kun je een korte introductie zien van waar Jantje Beton voor staat.

Meer informatie vind je hier.

Tips bij kiezen van een goed doel

Zoveel goede doelen, zoveel mensen die geld goed kunnen gebruiken. Hoe kun je nu kiezen tussen al die stichtingen? We hopen dat deze richtlijnen je wat kader bieden, om te komen tot het kiezen van een goed doel waaraan je wilt schenken.

Welk thema spreekt jou het meeste aan?

Onderwijs voor kinderen, dierenwelzijn, gezondheid, kunst en cultuur.. Er zijn diverse thema’s waaronder stichtingen te rangschikken zijn. Welk thema ligt het dichtste bij jouw hart? Als je een groot dierenliefhebber bent, dan kan het goed zijn dat een goed doel dat zich bekommert om asieldieren goed bij je matcht.

Op deze site https://goededoelen.nl/doel kun je heel veel goede doelen vinden. Ze zijn in 8 thema’s opgedeeld. Filter het thema wat jij belangrijk vindt, je kunt ook kiezen voor een thema en de goede doelen die de site zelf voorstelt.

Wil je een klein of groot doel steunen?

Je kunt kiezen voor een klein doel, bijvoorbeeld Stichting Vlinderkind of een groter doel zoals de KWF Kankerbestrijding. Een klein doel is blij met iedere gift, terwijl een groot doel de gift mogelijk wat efficiënter in kan zetten doordat er meer budget is.

Op de website van ieder goed doel kun je het jaarverslag lezen. Daarin staat de visie van het goede doel en krijg je inzicht in waar het geld naar toe gaat.

CBF test de betrouwbaarheid van ‘jouw’ goede doel

Als je eruit bent welke goede doel je wilt steunen, is het slim om de site van het CBF eerst nog even te checken. Het CBF checkt namelijk of het goede doel voldoet aan (strenge) kwaliteitseisen.

Bijvoorbeeld of ze beloften nakomen, wat er precies gebeurt met giften die ze binnenkrijgen en of ze hier transparant over zijn. Op deze site hier kun je het doel opzoeken wat je wilt steunen.

Eenmalige donatie of periodiek

Hoeveel kun en wil je geven aan dit goede doel? En kies je voor een eenmalige bijdrage of wil je periodiek wat afstaan? Daarnaast kan het helpen om twee visuele spaarpotten te maken. Eén voor het goede doel waaraan je geeft, de ander voor deurcollectes en andere doelen die je eenmalig een klein bedrag schenkt.

Mirjam de Stigter

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *